KRNOV | Celkem 187 jízdních kol, elektrokol, koloběžek či kompenzačních pomůcek v letošním roce krnovští strážníci označili syntetickou DNA, kdy jsou na předmět za pomoci roztoku lepidla zaneseny mikrotečky s kódem.

Foto: MěÚ Krnov

Ten tak není okem viditelný a následně je zaevidován do národního registru REFIZ. Jedná se o moderní databázi primárně určenou pro Policii České republiky a obecní policie, které data využívají k řešení případů majetkové trestné činnosti. „Nalezené věci je pak možné snadno identifikovat a mohou byt navráceny majiteli. Opatření navíc působí i preventivně, kdy každý předmět je opatřen výraznou samolepkou upozorňující na přítomnost značky,“ vysvětluje referentka prevence kriminality Irena Šindlerová.

Značení se Městská policie v Krnově věnuje osmým rokem a zájemcům je k dispozici zdarma vždy v předem vypsaných termínech. „Od roku 2015 již takto strážníci označili 1 676 kol v celkové hodnotě 25 733 760 Kč. Značící materiál je každoročně financován díky státní dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni, letos na něj město Krnov získalo 25 480 Kč,“ doplňuje Irena Šindlerová a potvrzuje, že o tuto službu je mezi obyvateli stále značný zájem, podobně jako o osobní alarmy určené pro seniory.

Ty vypadají jako malý přívěšek ke klíčům a po snadném spuštění pouhým vytažením pojistky vydávají zvuk o síle 90 decibelů, který upozorní na potřebu přivolání pomoci, například při obtěžování, napadení nebo náhlých zdravotních problémech. „Senioři mohou tuto drobnou praktickou pomůcku nosit v kapse, kabelce nebo na krku. Město jich pro letošní rok zakoupilo celkem 500 kusů za 46 250 Kč z rozpočtu prevence kriminality. Zájemci si pak alarmy mohou stále zdarma vyzvedávat ve služebně městské policie v Žižkově ulici, seniorům jsou také nabízeny na různých akcích i v dárkových balíčcích pro jubilanty,“ popisuje Irena Šindlerová.

Po třech letech se pak na jaře příštího roku znovu otevře Senior akademie, kterou připravuje městská policie společně s odborníky. „Jedná se o soubor besed, přednášek a seminářů z oblasti prevence. Tématy jsou osobní bezpečnost, fungování městské policie, prevence v dopravě a v kyberprostoru nebo zdravý životní styl. Zahájení plánujeme v březnu, ukončení v prosinci. Setkání budou probíhat jednou za měsíc, s výjimkou letních prázdnin, a potrvají 90 minut. V prosinci bude slavnostní ukončení,“ upřesňuje Irena Šindlerová s tím, že o konání budou zájemci včas informováni.

Zdroj: MěÚ Krnov