MSK | To, co žáci běžně slýchávali ve školách, kam za nimi policejní preventisté dojížděli, nyní poslouchají přímo ze svých domovů. A děje se tak stále častěji. O přednášky je ze strany škol čím dál větší zájem. Díky tomu se policisté s dětmi „setkávají“ skrze kameru ze svých kanceláří. Požadovaný účel to však splní, a tak i přes překážky současné doby, prevence naplno běží dál.

Foto: Policie ČR

Z nabízených témat je nejčastěji realizován projekt „Tvoje cesta #onlinem“, o čemž svědčí i počet provedených přednášek za měsíc březen (16). Přednášky v rámci projektu cílí na odpovědnou sebeprezentaci při používání sociálních sítí i nástrahy komunikace s cizími lidmi. A vzhledem k tomu, že internet je v současné době hlavním místem, kde děti tráví svůj volný čas, je toto téma pro ně zcela jistě přínosné.

Maratón přednášek k tématu „Tvoje cesta #onlinem“ byl zahájen ve čtvrtek 11. 3. 2021 pro žáky deváté třídy ZŠ Družba v Karviné. Následovaly tři on-line setkání během pondělí a úterý 15. a 16. 3. 2021. Žáci tří šestých tříd ze ZŠ Petřvald se aktivně zapojili do debaty a policistovi sdělovali své zkušenosti s používáním sociálních sítí, včetně ne vždy pozitivních zážitků.

Nejvíc přednášek policejní preventista realizoval pro ZŠ Zátopkových v Třinci. Ta má v každém ročníku šesťáků, sedmáků i osmáků po třech třídách. A tak v průběhu tří dnů, čtvrtku 25., pátku 26. a pondělí 29. 3. realizoval celkem devět besed, v každém dni tři setkání.

Následující dva dny, v úterý 30. a středu 31. 3. se poté věnoval čtyřem třídám žáků ZŠ Sedliště. Od šesté až po osmou třídu si povídali o nástrahách internetu, ale s deváťáky změnili téma na trestní odpovědnost. Díky tomu, že přednášky probíhaly distančně, přes internet, bylo možné je uskutečnit i přesto, že některé z uvedených škol sídlí mimo okres Karviná, ve kterém preventista působí.

Na své si ale přišli i mladší posluchači ze ZŠ Ostrčilova v Ostravě. Žáčci z 1. A si s preventistkou z Ostravy v pátek 19. 3. povídali o vlastní bezpečnosti nejen při pobytu venku, ale i v domácím prostředí. A tři on-line přednášky v průběhu pondělí 22. 3. také uskutečnila policejní preventistka z Bruntálu. S žáky devátých tříd ZŠ Cihelní v Bruntále hovořila o trestní odpovědnosti. Díky aktivnímu přístupu nejen policejních preventistů, ale zejména samotných škol, které o ně projevily zájem, se v březnu podařilo oslovit během 21 přednášek stovky žáků napříč Moravskoslezským krajem.

„Policejní prevence (nejen) ve školách určených k péči o děti vybraných profesí…“

Moravskoslezští preventisté se tématům osobního bezpečí dětí věnují i v době komplikované epidemií. Děti náleží ke zvlášť zranitelným obětem, tématům bezpečí je kladen značný důraz.

Do školských zařízení, hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí, distribuovali moravskoslezští preventisté v měsíci březnu rozličné preventivní materiály, tiskovinami počínaje a didaktickými hrami pro žáky konče. Děti si ve hrách „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou,“ dále „Kterak se obětí nestáti“ nebo ve hře „Na policejní služebně“ zopakují základní pravidla bezpečného chování. Materiály obsahují široké spektrum bezpečnostních témat, od dopravní výchovy, k otázkám vlastního bezpečí, rizik sociálních sítí či návykových látek. Spolu s pedagogy tak preventisté i v době epidemie pokračují ve vzdělávání dětí v otázkách bezpečí. Ostatně preventivní materiály byly identicky distribuovány do škol určených pro péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury také na jaře loňského roku, kdy došlo v důsledku epidemie k prvnímu omezení výuky.

Měsíc březen bývá také často označován měsícem čtenářů. Publikace moravskoslezské policie „Policejní pohádky,“ určená ke vzdělávání nejmenších dětí příběhem, v březnu „putovala“ nejen do prve uvedených školských zařízení zajišťujících péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury, ale například také do školních knihoven škol či dětského klubu mobilního hospice aj. 

Nicméně i v březnu policisté moravskoslezského oddělení prevence pokračovali též v realizaci on-line preventivních přednášek či besed, určených žákům škol. Stejně jako v únoru, také v březnu absolvovaly tyty přednášky stovky dětí. Nejčastěji preventista žákům vysvětlovat zásady bezpečné komunikace na internetu v rámci projektu Policie ČR Tvoje cesta onlinem (viz https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx).

Preventisté se zatím s dětmi nemohou setkávat, na místě je proto vyzdvihnout spolupráci s pedagogy. O preventivní materiál projevila například zájem Základní škola a gymnázium Vítkov (mj. jedna ze škol pečující o děti vybraných profesí). Pedagogové zorganizovali dokonce celý týden, zaměřený na otázky bezpečného chování s názvem „Společně bezpečně.“ V rámci jednotlivých dnů byla přiblížena témata – bezpečně na cestě, chceme být vidět, bezpečně online, hrajeme si bezpečně či dobrodružství kriminalistiky. Součástí akce byla také výtvarná soutěž pro děti s názvem „Bezpečné město, vesnice“ (detailněji viz https://www.zsgvitkov.cz/aktuality-druzina/spolecne-bezpecne/). Díky této aktivitě mohla být témata bezpečného chování přiblížena dětem i v době limitované epidemií.

Zdroj: Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.