MSK | Návrat dětí do školních lavic po letošních letních prázdninách bude zřejmě náročnější než jindy. Nový školní rok s sebou přinese i změny související s válkou na Ukrajině a energetickou krizí. I přes nelehkou ekonomickou situaci však budou pokračovat investice do krajských škol a krajská stipendia. Přibydou také nové školy a otevřou se nové vzdělávací obory.

Foto: Pixabay

Největší změnou oproti loňskému září je nástup ukrajinských dětí do škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji. „Zapojení ukrajinských dětí, žáků a studentů do procesu vzdělávání v České republice má oporu v zákonech Lex Ukrajina a Lex Ukrajina 2. Část dětí už byla do mateřských školek, základních a středních škol přijata v průběhu uplynulého školního roku, s dalšími počítáme v září. Například mateřské školy už navštěvuje 465 dětí, od září přibyde 254 dětí. Základní školy přijaly 1996 žáků, s novým školním rokem jich bude o 504 více. Na středních školách v Moravskoslezském kraji studuje 88 ukrajinských studentů, od září se číslo zdvojnásobí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny. Dodal, že kvůli mimořádnému přijetí žáků z Ukrajiny byly v 18 mateřských školách v kraji navýšeny kapacity o 135 míst. Ze stejného důvodu navýšily kapacitu také dvě základní školy, a to o 26 žáků. „Jedná se zřejmě o maximální počet ukrajinských dětí v našich školách. Bude jich spíše ubývat, protože se některé vracejí domů na Ukrajinu,“ upozornil náměstek hejtmana.

Do základních škol v Moravskoslezském kraji nastoupí v novém školním roce přes 12 tisíc prvňáčků. Do mateřských škol všech zřizovatelů v Moravskoslezském kraji bylo ke konci května pro nový školní rok zapsáno 11 494 dětí. Ke studiu na středních školách v kraji nastoupí téměř 11 tisíc nových žáků.

V kraji začne fungovat 6 nových základních a mateřských škol. Jde o alternativní, malé školy. Na Novojičínsku to bude Mateřská škola Orlíček ve Veřovicích a Lesní mateřská škola Zahrádka ve Štramberku. Na Frýdecko-Místecku Lesní mateřská škola Za potokem v Chlebovicích a Základní škola a lesní mateřská škola Hnízdo – škola, která voní lesem, v Kozlovicích. V Chotěbuzi na Karvinsku budou děti nově chodit do Základní školy Lokahi, další novou základní školou bude ScioŠkola Ostrava.

Přibydou také nové středoškolské obory. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava má zapsán nový tříletý obor s výučním listem Chemik, Střední škola služeb a podnikání Ostrava-Poruba zas tříletý obor s výučním listem Rekondiční a sportovní masér. Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice začne vyučovat obor Mechanik elektrotechnik, který nahradí obor Elektrotechnika. Studenti Vyšší odborné školy Mediální tvorby budou moci nově studovat Mediální komunikaci, AHOL – Vyšší odborná škola nově nabízí obor Logistik specialista. Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO nahradí obor Veterinární sestra novým oborem Veterinářství. „Nové obory vznikly v reakci na požadavky konkrétních zaměstnavatelů a trhu práce,“ zdůraznil náměstek hejtmana.

„Nadále budeme motivovat žáky ke vzdělávání v řemeslných a technických oborech, které jsou pro tento region tolik potřebné, a to formou stipendia financovaného z rozpočtu kraje. Ve třiceti středních školách na území kraje mohou žáci vybraných oborů vzdělání obdržet až 17 tisíc korun za školní rok,“ potvrdil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Moravskoslezský kraj bude s pomocí evropských peněz i v novém školním roce realizovat několik investičních projektů. Z končícího programovacího období IROP to budou například Moderní metody pěstování rostlin, Podpora technických a řemeslných oborů v MSK, Modernizace výuky informačních technologií II a Výuka pro Průmysl 4.0 II v celkovém finančním objemu 81 milionů korun.

Pokračovat bude příprava pěti investičních projektů financovaných z IROP v rámci programovacího období 2021-2027, a to Rozšíření a modernizace výukových prostor na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově střední škole Český Těšín, Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava, Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava a Modernizace výuky informačních technologií III za téměř 260 milionů korun.

Zároveň se ve školách průběžně realizují investiční akce z krajského rozpočtu. Dokončují se rekonstrukce školních kuchyní v Základní škole v Ostravě-Porubě na Čkalovově ulici, ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě. Na opravu střechy se připravují Dětský domov a Školní jídelna v Radkově. Třinecké gymnázium se těší na přístavbu tělocvičny.

Zdroj: MSK