MSK | V Moravskoslezském kraji funguje 912 škol a školských zařízení. Mateřinky, základní a střední školy navštěvuje téměř 200 tisíc dětí. Vysvědčení letos dostane skoro 48 tisíc středoškoláků a přes 106 tisíc žáků základních škol. K maturitám se v kraji letos přihlásilo kolem 8400 mladých lidí.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Na tento školní rok zřejmě nikdo nezapomene, druhé pololetí významně ovlivnila pandemie koronaviru, v rámci možností však výuka pokračovala a nyní je na čase školní rok 2019/2020 uzavřít. Díky demografickému vývoji nám v tomto školním roce na školách přibylo čtyři tisíce dětí. Na těch základních o dvě tisícovky, o stejný počet na středních,“ vyčíslil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a dodal, že k maturitám by letos mělo přijít kolem 8400 středoškoláků.

Celkem 470 mateřinek navštěvuje v Moravskoslezském kraji skoro 40 tisíc předškoláků, na 443 základních škol dochází 106 212 žáků, 137 středních škol a 2 konzervatoře navštěvuje dohromady 47 651 středoškoláků. Vyšší odborné vzdělávání představuje celkem 14 vyšších odborných škol s počtem 2 346 studentů.

„V našem regionu funguje celkem 50 základních uměleckých škol, které navštěvovalo 26 844 žáků. Čtyři jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky studovalo 657 žáků,“ doplnil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

V září 2019 na středních školách v Moravskoslezském kraji přibyly nové obory. „Obor Cestovní ruch nabídla Hotelová škola ve Frenštátu pod Radhoštěm bude zakončen maturitní zkouškou, výuční list pak získají žáci nového oboru Sladovník-pivovarník na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně a oboru Železničář na ostravské Střední škole technické a dopravní,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Také v příštím školním roce přibudou na středních školách v Moravskoslezském kraji nové obory. Ostravská Střední zdravotnická škola nově nabídla obor Masér ve zdravotnictví. Předškolní a mimoškolní pedagogiku nově nabízí ostravská Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Nový obor by se měl vyučovat i na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti podnikání a služeb v Jablunkově, kde se mohou žáci devátých tříd hlásit do oboru Informační technologie.

V uplynulém školním roce kraj pokračoval v modernizaci výuky na středních školách, ať už šlo o vybavení chemických laboratoří, učeben biologie nebo odborných dílen. Moravskoslezský kraj také modernizoval počítačové vybavení ve školách. Kraj klade velký důraz na podporu výuky cizích jazyků, v tomto školním roce pokračovala rozšířená výuka angličtiny na zdravotnických školách, osm škol se zapojilo do programu YES, I DO! „Stěžejní je pak zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků. V tomto školním roce působili rodilí mluvčí na 49 našich školách, kraj na to přispěl sedm a půl milionu korun. Také jsme navázali spolupráci s Ostravskou univerzitou, kdy rodilá mluvčí vedla kurzy pro pedagogy krajských škol,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a doplnil, že si středoškoláci cizí jazyky zdokonalovali také v zahraničí.

 

V Moravskoslezském kraji také pokračoval projekt duálního vzdělávání, 57 středoškoláků se odborně vzdělávalo ve firmách Brose CZ, Liberty Ostrava a ČEZ. Cenné zkušenosti nasbírali například žáci Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátu pod Radhoštěm nebo ostravské Střední školy elektrotechnické. Pokračovala také stipendia, která deseti miliony korun podpořila 16 vybraných oborů vzdělávání. Technické a řemeslné obory pak opět podpořila kampaň Řemeslo má respekt.

 

„Úspěšně pokračoval také projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP). Už druhým rokem v rámci tohoto projektu v našem regionu probíhají odborná školení pedagogů. Také středoškoláci mohli absolvovat různé kurzy gramotností nebo praktické odborné kroužky, například robotiky, mechatroniky nebo obrábění. Projekt OKAP pamatuje i na žáky základních škol, kteří se mohli seznámit se studijními obory na středních školách. Více než tisícovka žáků se prostřednictvím tří stovek výukových programů v Dolních Vítkovicích snáze rozhodovala, kam se bude po deváté třídě hlásit,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a doplnil, že díky projektu OKAP také pokračovaly šachové kroužky na základních i mateřských školách, které navštěvovalo více než tisíc malých šachistů.

 

Druhé pololetí tohoto školního roku se neslo ve znamení nových zkušeností. Z rozhodnutí vlády byly v republice uzavřeny všechny školy kromě mateřských, o jejichž fungování rozhodovali ředitelé. „Distanční výuka nás upozornila na nutnost sjednocení komunikačních kanálů, které jednotlivé školy využívají, také poukázala na rozdíly v možnostech žáků, co se týče internetového připojení a dostupné techniky. Pedagogové i žáci se posunuli dál v počítačových dovednostech, což bychom rádi nadále rozvíjeli,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Žáci budou za druhé pololetí hodnoceni podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podle ní bude nutné při známkování či hodnocení zohledňovat například rozdíly v podmínkách, které ke vzdělávání žáci měli. „Změn se dočkala i podoba maturitních zkoušek. Středoškoláci podle speciálního zákona maturovali bez písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ve společné části. Vím, že pro mnohé bylo toto pololetí náročné. Věřím ale, že nové zkušenosti využijí žáci i pedagogové i do budoucna a že poslední tři měsíce budou ve výsledku pro oblast školství svým způsobem poučné a inspirativní,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Zdroj: MSK