KRNOV | Z Chářovského parku se tento týden ozýval zvuk štěpkovače a frézy. Odborná firma v jeho západní části prováděla prořezávání hustých skupin keřů a vyřezané větve rovnou štěpkovala. K tomu ještě probíhalo frézování pařezů, které tu zůstaly po kácení smrků napadených kůrovcem.

Foto: MěÚ Krnov

„Úpravám zeleně předcházel celkový úklid parku, jehož výsledkem byl velký vozík plný nepořádku. Došlo také k přesunu jedné z fotopastí, které jsme zde umístili právě v souvislosti s hromadícím se odpadem. Přestože dříve byla v místě, kde se odpad vyskytoval, skládka nyní začala vznikat jinde,“ uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí.

Park má rozlohu 2,2 hektaru a přestože se na noc zamyká, uhlídat v něm pořádek a ochránit ho před vandaly je problém. Scházejí se tu bezdomovci a řada lidí ho využívá jako zkratku cestou na nádraží nebo do zahrádkářské kolonie za železniční tratí. „Aby si zkrátili cestu, nerozpakují se poškodit majetek města, konkrétně plot, který uzavírá Chářovský park od železniční tratě. Nový jsme nechali postavit na podzim a dnes už ho musíme opravit. Lidé ohnuli jeden ze sloupků a částečně strhli pletivo, aby se přes plot dostali k trati,“ řekl Dušan Martiník.

Chářovský park, který je kulturní památkou, byl založený v roce 1899 okrašlovacím spolkem jako sbírkový objekt. Roste v něm řada zajímavých taxonů dřevin, zejména jehličnatých, a významné místo je věnováno nejatraktivnějším odrůdám rododendronů a azalek. Charakter parku i podmínky pro růst dřevin ovlivnil zakladatel zřízením kaskády jezírek napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem. V parku je vybudována síť cestiček i mostků k překonávání vodních ploch. Město v současné době připravuje renovaci jezírek. Projektová dokumentace na jejich vyčištění a opravu břehů by měla vzniknout v letošním roce.

Zdroj: MěÚ Krnov