KRNOV | Shrabáním listí, odstraněním suchých a spadlých větví, úklidem odpadu a obnovou plotu podél železniční trati končí pro Chářovský park letošní rok. Zbývá už jen umístit fotopasti a cedule, které návštěvníky upozorní na skutečnost, že tato významná kulturní památka je monitorována.

Foto: MěÚ Krnov

Co město vedlo k rozmístění fotopastí – plně automatických digitálních zařízení určených pro denní i noční záznam statických snímků, prozrazuje Dušan Martiník z odboru životního prostředí: „V parku v poslední době nacházíme velké množství nejrůznějšího objemného odpadu. Odkládají ho sem lidé, kteří s ním přijedou do protější výkupny barevných kovů, ta ho od nich nepřevezme a oni se s ním už nechtějí tahat jinam. Úklid pak na své náklady musí zajistit město. Očekáváme, že díky důkaznímu materiálu se nám podaří některé provinilce odhalit.“

Chářovský park byl založený v roce 1899 okrašlovacím spolkem jako sbírkový objekt. Má rozlohu 2,2 hektaru a roste v něm řada zajímavých taxonů dřevin, zejména jehličnatých. Jeho druhová bohatost v důsledku opožděných pěstebních zásahů, nevhodných dosadeb v 70. letech 20. století, ale především vlivem záplav v roce 1995 a 1997, silně utrpěla. V parku je vybudována síť cestiček a několik mostků k překonávání vodních ploch. Město v současné době připravuje renovaci rybníků. Projektová dokumentace na opravu břehů a vyčištění vodních ploch by měla vzniknout v příštím roce.

Zdroj: MěÚ Krnov