ČR | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá společnou protestní akci školských odborů a vysokých škol jako vyjádření nespokojenosti nad dlouhodobým stavem financování českého školství.

Foto: MŠMT

„V uplynulém desetiletí se skutečně při sestavování rozpočtu bralo z kapes učitelů. Také pokles rozpočtu vysokých škol byl mnohem strmější než pokles celkového počtu vysokoškolských studentů. Proto MŠMT podporuje požadavek na navýšení učitelských platů o 15 % a posílení rozpočtu vysokých škol o 4,5 miliardy korun,” upozornil náměstek ministry školství Petr Pavlík, který se za MŠMT zúčastnil dnešní akce v Betlémské kapli

Požadované navýšení učitelských platů o 15% představuje částku 11,2 mld. Pro chod škol jsou ale nezbytní i nepedagogičtí pracovníci škol, tedy ekonomové, školníci a kuchaři. Pro tyto zaměstnance požaduje MŠMT v rozpočtu na příští rok navýšení platů o 10 %.

Postupné narovnání financí ve školství nastalo teprve v uplynulých dvou letech, kdy průměrné platy učitelů v regionálním školství vzrostly o více než 2000 korun na 28.000 Kč. Ani toto skokové navýšení ale neodpovídá náročnosti a společenské důležitosti profese učitele. Dlouhodobým cílem proto je, aby v roce 2020 brali pedagogové 130 % průměrné mzdy v ČR.

Neméně důležité je ale také dorovnání deficitu vysokých škol. Kromě navýšení peněz na investice a rozvoj kvality vysokoškolského vzdělávání je nutné výrazně přidat i na stipendia doktorandů. S průměrným stipendiem 7500 korun měsíčně se nyní doktorandi pohybují pod hranicí chudoby, a mnoho z nich se tak místo systematické přípravy na vědeckou kariéru musí věnovat dalším výdělečným činnostem. K zastavení propadu financování vysokého školství a postupnému narovnávání finanční situace škol je zapotřebí 4,5 mld. korun, které MŠMT prosazuje do rozpočtu na rok 2018.

MŠMT vítá, že školství se stalo celospolečenským tématem a školský rozpočet v uplynulých dvou letech rekordně rostl. Investice do vzdělávání jsou ale stále ve srovnání s vyspělým světem podprůměrné. Bez výrazného posílení rozpočtu nebude možné zvyšovat kvalitu vzdělávání, která se odvíjí od kvality učitelů. Nebude možné řešit ani dlouhodobé a stále rostoucí problémy ve školství, jako je například stárnutí pedagogického sboru, neochota mladých učitelů nastupovat do škol atd.

MŠMT věří, že systematické zvyšování kvality vzdělávání je prioritou napříč politickými stranami a navrhované navýšení rozpočtu školství vláda podpoří.

Zdroj: MŠMT