ČR | Platy učitelů se od listopadu zvýší o 15 procent v tarifu, tarifní platy nepedagogických pracovníků škol pak o 10 procent. Na navýšení se dohodli zástupci koaličních stran.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Velice vítám dnešní dohodu koaliční rady na zvýšení tarifních platů učitelů o 15 procent od listopadu letošního roku. A ostatních zaměstnanců o 10 procent. Jsem rád, že se daří jako první krok naplňovat požadavek MŠMT formulovaný na přelomu let 2015/2016, totiž navyšovat platy učitelů tři roky po sobě o 15 procent. Jsem přesvědčen, že během krátké doby najde koalice shodu také na navýšení rozpočtů vysokých škol, uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech.

MŠMT požaduje pro vysoké školy navýšení o 4,5 mld., ministerstvo financí zatím přislíbilo 700 milionů. Navýšení je nezbytné na podporu kvality vzdělávací činnosti i pro zvýšení stipendií doktorandů. Bude-li navíc naplněno usnesení vlády o navýšení finančních prostředků na vědu a výzkum, bude to znamenat pro vysoké školy po letech stagnace konečně určitý posun v zajištění jejich činností.

Celkové navýšení tarifních platů pro pedagogy a nepedagogy činí 11, 2 mld. Pro tento rok bude zvýšení platů u pedagogů představovat více než 1,5 mld., u nepedagogů pak 267 milionů. Celkové nadpožadavky MŠMT na rok 2018 jsou 15,8 mld. Kromě platů a výdajů na vysoké školy jsou tyto peníze určeny také na zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb.

Zdroj: MŠMT