BRUNTÁL | Největší a nejnáročnější událostí v loňském roce byl požár lesa v Janově na Osoblažsku. Na likvidaci se v těžkém a nepřístupném terénu podílelo 210 hasičů. K tragickým událostem patří dopravní nehoda za Zátorem na Krnovsku, která si vyžádala tři lidské životy. Prozradil v rozhovoru pro zpravodajství STA Bruntálsko ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Bruntále Jiří Patrovský.

Foto: Archiv Jiřího Patrovského

Jak dlouho sloužíte u hasičů, u Hasičského záchranného sboru (HZS) Moravskoslezského kraje (MSK) a jak dlouhou jste ředitelem Územního odboru (ÚO) HZS MSK Bruntál?

„Už v době studia na vysoké škole v Ostravě jsem sloužil v letech 1993 až 1996 u hasičského sboru v Ostravě. K hasičskému záchrannému sboru jsem nastoupil v roce 1997. Ve funkci ředitele územního odboru Bruntál jsem od roku 2002.“

Co Vás nejvíce na Vaší práci baví?

„Především to, že práce u hasičů je velmi pestrá, a hlavně nápomocná pro naše obyvatele regionu. Každý den ve službě je odlišný, každý zásah je jiný a všechny akce jsou rozdílné, neexistuje stereotyp.“

Jak hodnotíte v žebříčku profesí povolání hasiče z hlediska obtížnosti a potřebnosti pro obyvatele regionu?

„V žebříčku profesí povolání hasiče určitě patří na ty nejvyšší příčky. Zejména z důvodu obtížnosti této profese a rizikovosti. Toto náročné povolání nemůže vykonávat každý. Profesně musí každý hasič u sboru splňovat odborné předpoklady, fyzickou, psychologickou a zdravotní způsobilost. Z hlediska potřebnosti pro obyvatele regionu je tato profese pro své dané činnosti nenahraditelná.“

Jaký je úkol ÚO HZS MSK Bruntál u nás v regionu? Čemu všemu se věnujete?

„HZS plní úkoly dané mu zákonem o požární ochraně. V represivní části se jedná zejména o výjezdy k mimořádným událostem, jako jsou požáry, dopravní nehody a další technické pomoci, při kterých zachraňujeme lidi, zvířata i majetek. Zasahujeme i na vodě, čerpáme vodu ze zatopených objektů při povodních, likvidujeme úniky nebezpečných látek nebo nahrazujeme nefunkční technologická zařízení a spoustu dalších činností. Máme také pracoviště prevence a ochrany obyvatelstva. To schvaluje projektové dokumentace a účastní se kolaudací objektů. Kontroluje povinnosti právnických i fyzických osob a obcí. Zjišťuje příčiny vzniku požárů. Na úseku ochrany obyvatelstva se věnujeme především krizovým a havarijním plánům, ve kterých připravujeme postupy pro řešení velkých havárií a živelních pohrom (varování, evakuace a nouzové přežití obyvatelstva). Nemalé procento práce tohoto pracoviště zaujímá preventivně výchovná činnost. Na všech typech škol učíme studenty, jak se chovat při mimořádných událostech.“

Na jakou událost pozitivně a negativně vzpomínáte?

„Pozitivně se určitě dobře vzpomíná na všechny řešené události, u kterých pomáháme lidem a podaří se zachránit nejen lidský život, ale i majetek. Bohužel k naší práci patří i tragické události, u kterých lidé umírají nebo jsou zraněni. Tyto situace zůstávají v paměti ještě velmi dlouho.“

Prozradil byste nám, ke kolika událostem jste v roce 2018 vyjížděli a k jakým?

„V roce 2018 jsme na území okresu Bruntál evidovali 1886 událostí. To bylo o 91 událostí více než v roce předcházejícím. Denní průměr představuje 5,17 událostí. Při požárech byla vyčíslena přímá hmotná škoda ve výši 24,33 milionů korun. Díky včasnému a rychlému zásahu jednotek požární ochrany byly zásahem hasičů uchráněny hodnoty ve výši 212,89 milionů korun. Při zásazích hasiči evakuovali 104 osob a zachránili 396 osob, 35 osobám již přes veškerou snahu nedokázali pomoci. Evidujeme 303 zraněných osob a také byli zraněni dva hasiči HZS a dva hasiči JSDH.“

  Události v roce 2018

 

Změna proti roku 2017 Průměrně událostí za týden
požáry 168 +8 3,23
ostatní zásahy 1672 +71 32,15
plané poplachy 46 +12 0,88

Jaká událost v minulém roce byla největší a jaká nejtragičtější?

„Největší a zároveň nejnáročnější událostí v loňském roce byl požár lesa dne 22. srpna 2018 v katastrálním území Janov. Na likvidaci požáru se v těžkém a nepřístupném terénu podílelo 210 hasičů (profesionálních i dobrovolných). Nápomocen byl i vrtulník. K tragickým událostem patří dopravní nehoda 23. prosince 2018 za obcí Zátor, která si vyžádala tři lidské životy.“

U jakých příležitostí se může veřejnost setkat s hasiči a jejich činností?

„Kromě zásahů nás můžete potkat především u výše zmiňované preventivně výchovné činnosti. Organizujeme dny otevřených dveří, kdy si můžete na naších stanicích prohlédnou naši techniku a vybavení. Pořádáme soutěž na vodě na Slezské Hartě, spolupořádáme Dračí lodě v Leskovci nad Moravicí. Vidět naši techniku můžete při různých obecních slavnostech či oslavách.“

Na jakých preventivních aktivitách pracujete v rámci bruntálského regionu?

„V preventivně výchovnou činností jsme zapojeni především v programu Hasík CZ v 2. a 6. třídách základních škol. Navštěvujeme všechny školy, které jsou v zónách ohrožení (povodněmi či únikem nebezpečných látek), na kterých studenty a pedagogy seznamujeme s možným ohrožením a jak se při něm chovat.“

Jak trávíte volný čas mimo službu? Co Vás nejvíce baví?

„Volný čas trávím nejraději s rodinou a prací na zahradě.“

Co byste závěrem vzkázal našim čtenářům?

„Nejen čtenářům, ale i všem obyvatelům našeho regionu bych vzkázal, že se na hasiče mohou vždy spolehnout a jsou připraveni pomáhat lidem 365 dní v roce.“

Ing. Jiří Patrovský

Věk: 45 let

Vzdělání: VŠB – TÚ Ostrava

Rodina: ženatý, tři děti

Koníčky: zahrada

Motto: „Hasič v akci se vždy objevuje tam, odkud pro nebezpečí ostatní lidé prchají, aby s chladnokrevností, odvahou i s nasazením vlastního života zachránil co se dá a lokalizoval nebezpečí.“   

Zpracovali: Zdeňka Spurná, Radek Vráblík

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.