ČR | Česká obchodní inspekce provedla v roce 2018 celkem 1 tisíc 914 kontrol zaměřených na nabízení, prodej a skladování výrobků porušující některá práva duševního vlastnictví. V průběhu roku 2018 zabavila celkem 41 tisíc 379 kusů padělků, což je o 2 tisíce 994 kusů padělků více než v roce 2017.

Foto: Česká obchodní inspekce

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení duševního vlastnictví u textilních výrobků a z hlediska objemu ochranných známek to byly Pokémon, Salomon, Apple, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gucci a Louis Vuitton. Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. prosince 2018 provedla 1 tisíc 914 kontrol, při kterých ověřovala dodržování povinností zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o ustanovení, které obchodníkům zakazuje nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví (§ 8 zákona č. 634/1992 Sb.).

V rámci této akce kontrolovala i dodržování dalších právních předpisů. V závěrečném vyhodnocení pak zjistila, že prodejci porušili právní předpisy ve 1 495  případech (78,11 %). Z tohoto počtu u 554 kontrol došlo k porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 28,94 %.

Česká obchodní inspekce v roce 2018 zajistila 41 tisíc 379 kusů padělků v hodnotě originálů ve výši 92 milionů 372 tisíc 724,90 korun. To je o 2 tisíce 994 kusům padělků více než v roce 2017, kdy zabavila 38 385 kusů padělků v hodnotě originálů 83 milionů 946 tisíc 862 korun.

Zajištěné padělky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, budou po pravomocném rozhodnutí následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům. Česká obchodní inspekce v některých případech provádí kontroly zaměřené na dodržování práv duševního vlastnictví společně s Policií ČR, Celní správou, živnostenskými úřady, městskou policií nebo Hasičským záchranným sborem.

Kontroly nabídky, prodeje a skladování výrobků porušující některá práva duševního vlastnictví (2018)
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
celkem § 8 celkem § 8
Středočeský a Hl. město Praha 153 126 87 82,35 56,9%
Jihočeský a Vysočina 184 146 48 79,35 26,1%
Plzeňský a Karlovarský 829 617 194 74,43 23,4%
Ústecký a Liberecký 369 282 81 76,42 22,0%
Královéhradecký a Pardubický 109 99 45 90,83 41,3%
Jihomoravský a Zlínský 109 99 61 90,83 56,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 161 126 38 78,26 23,6%
Celkem 1 914 1 495 554 78,11 28,9%

Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v roce 2018 celkem 1 tisíc 657 pokut v hodnotě 25 milionů 874 tisíc 800 korun.

Zdroj: Česká obchodní inspekce

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.