BRUNTÁLSKO, ČR | Na podzim se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Konat se budou v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017.

Foto: ilustrační – Pardubice

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pro občany Krnova voličské průkazy vydává odbor správní, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, v kanceláři č. 313, umístěné ve třetím podlaží budovy radnice na adrese Hlavní náměstí 1.