KRNOV | Na podzim se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Konat se budou v pátek 8. a v sobotu 9. října. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Foto: STA

Vydání průkazu je podmíněno doručením žádosti. Ta je psána volnou formou, musí ale obsahovat jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště žadatele a především přesnou adresu, kam má být voličský průkaz zaslán. Volič může žádost podat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, když ověření není zpoplatněno, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky či osobně. Konec lhůty pro doručení žádosti v listinné a elektronické podobě je 1. října, osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do 6. října do 16.00 hodin. Vydání průkazu je zdarma.

Pro občany Krnova voličské průkazy vydává odbor správní, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, v kanceláři č. 313, umístěné ve třetím podlaží budovy radnice na adrese Hlavní náměstí 1. Kontaktními osobami jsou Pavlína Drndová, referentka evidence obyvatel, tel. 554 697 368; Světlana Křižanová, referentka evidence obyvatel, tel. 554 697 313.

Podrobné informace k vydávání voličských průkazů najdete na webu ministerstva vnitra.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu ke stažení (doc)

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu ke stažení (pdf)