KRNOV | V lednu se bude konat volba prezidenta České republiky. Volič, který se nebude zdržovat v době volby, tedy ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a v případě druhého kola ve dnech 26. a 27. ledna 2018, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pro občany Krnova voličské průkazy vydává odbor správní, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, v kanceláři č. 313, umístěné ve třetím podlaží budovy radnice na adrese Hlavní náměstí 1.
Kontaktními osobami jsou
– Pavlína Drndová, referentka evidence obyvatel, tel. 554 697 368;
– Světlana Křižanová, referentka evidence obyvatel, tel. 554 697 313.