KRNOV | „Lávku je nutno uzavřít pro provoz.“ Tak zní verdikt specialisty pro mostní konstrukce, který provedl každoroční prohlídku lávky pro pěší nad železniční tratí. Důvodem je havarijní stav ocelových konstrukcí, které stravuje koroze. Lávka bude uzavřena v pátek 18. října. Pro chodce to znamená, že budou muset využít obchozí trasu přes sousední most, která je přibližně o 230 metrů delší. Do užívání se lávka vrátí po celkové opravě pravděpodobně na konci příštího roku.

Foto: MěÚ Krnov

„Rekonstrukci lávky připravujeme od roku 2018, kdy byla zadána projektová dokumentace. V současné době máme podánu žádost o stavební povolení, které by mohlo být vydáno do dvou měsíců. Až peníze na rekonstrukci zastupitelé schválí v rozpočtu roku 2020, bude ihned následovat zadávací řízení na výběr dodavatele. Pokud se podaří zhotovitele najít, oprava lávky za plného provozu na železniční trati by měla trvat dva až čtyři měsíce,“ uvedla vedoucí oboru správy majetku města Lenka Andršová. Propočet nákladů na rekonstrukci v cenách roku 2018 je 4,3 milionu korun.

Původně měla oprava lávky začít už v letošním roce. „Nepodařilo se nám ale dřív získat všechny doklady potřebné k podání žádosti o stavební povolení. Na lávce jsou umístěna vedení inženýrských sítí, mimo jiných teplovodní potrubí, opravou budou dotčeny pozemky jiných vlastníků a především – celý proces musí být koordinován se složkami vlastnícími a spravujícími železnici,“ vysvětlila Lenka Andršová.

Ocelová nýtovaná lávka příhradové konstrukce byla vybudována v roce 1909, aby v rámci provozu společnosti Moravsko-slezská centrální dráha spojovala Nádražní ulici s nově budovanou kruhovou výtopnou zařízení strojní služby pro údržbu železničních vozidel. Šedesát metrů dlouhá lávka se skládá ze schodiště ve směru od Nádražní ulice, dvou třicetimetrových polí širokých dva metry a schodiště vedoucího do Bruntálské ulice.

Na konci minulého století vznikly dohady, kdo je jejím vlastníkem, a to z důvodu údržby. Majetkem města se stala v roce 1999 a od té doby ji spravuje společnost Technické služby Krnov. Lávka prochází pravidelnými prohlídkami a nezbytnou údržbou Do roku 2017 byly provedeny dílčí opravy – výměna schodišťových stupňů, nátěry celé lávky a výměna pochůzné vodorovné plochy. V loňském roce došlo k výměně dolní pásnice jedné z podpěr.

Zdroj: MěÚ Krnov