MSK | Abychom vyplnili delší odmlku, způsobenou pandemickou situací v ČR, po kterou se preventisté KŘP nemohli fyzicky dostavovat do prostor základních škol a provádět tak fyzický výklad přednášek, snažili jsme se v posledním měsíci školního roku 2020/2021 vyjít maximálně vstříc ředitelům a ředitelkám základních škol, které potřebovaly, v již tak krátkém čase, zrealizovat přednášky na aktuální tíživá témata.  Mnohé přednášky, jako například kyberkriminalita a trestní odpovědnost, se vzájemně prolínaly, neboť tato témata spolu úzce souvisejí.

Foto: Policie ČR

V prvním červnovém týdnu se cyklus přednášek uskutečnil v budově Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, na ul. Pionýrů 2352.

Ty nejmenší děti si ve školce mohly poslechnout dne 2. 6. besedu o pravidlech bezpečnosti na silnicích, o pravidlech při prázdninových radovánkách u vody apod. Děti plnily hravé úkoly a za odměnu si odnesly drobný dárek ve formě omalovánek a reflexních doplňků. 

Dne 2.6. jsme se zaměřili na základní školu. Zde se přednášky konaly ve třech třídách 1. stupně, ve kterých jsme si povídali o bezpečnosti při cestě ze školy a do školy, jak se zachovat když zabloudíme nebo jak reagovat při kontaktu s agresivní osobou, či při nálezu injekční stříkačky apod. I zde si děti odnesly drobný dárek.

Den 7.6. byl věnován 2. stupni základní školy. Žáci si ve třech třídách poslechli již výše zmíněnou problematiku kyberkriminality pomocí projektu „Tvoje cesta on-line“ spolu s trestní odpovědnosti. Bylo patrné, že IT prostor jim není cizí a jejich znalosti v této problematice byly znát. Věnovali jsme se nejen jak předcházet tomu, abychom se nestali obětí predátora, ale také co by nám mohlo hrozit, pokud bychom se sami stali predátory. Na závěr se spustila volná debata nad případy z praxe policie ČR.

Jsme rádi, že naše práce měla smysl a tímto děkujeme paní ředitelce školy PaeDr. Ilje Malouškové za její pěkné poděkování, které nás velice potěšilo. Žádosti na přednášky v tomto i dalším školním roce můžete zasílat na: krpt.prevence@pcr.cz

Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje