MSK | Moravskoslezský kraj podpořil hospodaření v lesích téměř 9 miliony korun, další dva miliony získají včelaři. Tyto dotace budou využity na zpracování kůrovcových stromů, na lapače hmyzích škůdců, budování oplocenek mladých stromků nebo například úklid klestu. Včelaři finance využijí na obnovu úlů, vyšetření včelího moru nebo vzdělávání v oboru včelařství.

Foto: Zdeňka Spurná

„Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu prostředky, aby pomohl vlastníkům lesů hospodařit a chránit lesy, které nemá ve svém majetku stát. O lesní ekosystémy je potřeba stále pečovat a obnovovat je, věřím, že krajské dotace tyto snahy podpoří,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a doplnila, že kraj 9 miliony podpoří celkem 60 žádostí.

„Krajské peníze pomohou například lesům obcí Velké Heraltice, Vrbno pod Pradědem, Lichnov, Široká Niva, Slatina, Uhlířov nebo města Opava. Příspěvek získalo i Biskupství ostravsko- opavské a řada soukromých vlastníků lesů,“ uvedla příklady přidělených dotací náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Krajští zastupitelé také rozhodli o rozdělení dvou milionů korun na podporu včelařství v kraji. „Začínající včelaři si budou moci pořídit nové nástavkové úly nebo i kvalitní chovný materiál. Stávající včelaři krajské prostředky využijí na obnovu včelích úlů, vyšetření moru včelího plodu, na pořízení včelařského zařízení a na vzdělávání ve včelařství,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová a připomněla, že kraj podporuje včelaře už několikátým rokem.

„Stabilizaci a zvýšení stavů kvalitních včelstev kraj podporuje delší dobu. Například v letech 2016 až 2018 se v Moravskoslezském kraji podařilo vyměnit 4 440 včelích úlů starších 15 let, které mohou být zdrojem nákaz. Tato obnova se týkala 850 včelařů. Včelařství je významným zemědělským odvětvím, které má u nás velkou historii. Navíc včelařů stále přibývá. Za posledních pět let jsme zaznamenali desetiprocentní nárůst, což určitě vítáme. Jsem přesvědčená, že nejen kvůli kvalitnímu medu, ale i kvůli udržování tradic je vhodné včelařství podporovat,“ uzavřela náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Zdroj: MSK