MSK | V Moravskoslezském kraji v těchto dnech proběhlo několik dopravně bezpečnostních akcí. Tyto byly vyhlášeny v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale také byly zacíleny na veškeré protiprávní jednání řidičů. 

Foto: Policie ČR

První akce byla zaměřena zejména na dodržování dovolené rychlosti jízdy a kontrolu časového zpoplatnění komunikací, dále pak na kontrolu dodržování zákazu předjíždění v místech, kde je to zakázáno či na držení hovorového zařízení během jízdy a v neposlední řadě také na dodržování pravidel pro jízdu v jízdních pruzích. Dopravní akce se zúčastnilo téměř 30 policistů z dopravní policie. Celkem bylo zkontrolováno 275 vozidel. Zaznamenáno bylo 120 přestupkových jednání, z toho 116 bylo vyřízeno v příkazním řízení v souhrnné výši 90.000 korun. Příslušnému správnímu orgánu byly oznámeny 4 přestupky.

 

Nejčastějším prohřeškem v 37 případech policisté zjistili, že řidiči vjeli na dálnici bez zaplacené dálniční známky. Ve 21 případech řidiči drželi telefon za jízdy v ruce. Jako třetím přestupkovým jednáním u 16 řidičů policisté řešili překročenou povolenou rychlost. V neposlední řadě si vyjelo 8 šoférů na silnici i přesto, že vozidlo nevyhovovalo technickému stavu. Nutno zmínit, že při této dopravně bezpečnostní akci nebylo u žádného řidiče zjištěno, že by se před nebo během jízdy posilnil jak alkoholem, tak omamnými látkami.

 

Při další dopravně bezpečnostní akci se dopravní policisté z Moravskoslezského kraje soustředili především na řidiče nákladních automobilů a samotného předjíždění na dálnici. Na účastníky silničního provozu se policisté zaměřili za použití dronu ve spolupráci s kolegy z Letecké služby. Jak jasně zákon stanoví pro řidiče nákladní vozidel jedoucích po dálnici, jejichž auto je o celkové hmotnosti převyšující 3,5 tuny a řidič soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 metrů, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy. Během dopoledních hodin policisté zjistili 18 přestupků, kdy z toho uložili řidičům cizí státní příslušnosti ve 13 případech kauci v hodnotě 89.000 korun. Tato přestupková jednání budou oznámena příslušnému správnímu orgánu, kdy neukázněným řidičům hrozí pokuta od 5.000 do 10.000 korun a zákaz činnosti od 6 měsíců až na 1 rok.

I nadále policisté v Moravskoslezském kraji budou průběžně provádět dohled nad silničním provozem.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR