MSK | V průběhu minulého týdne proběhla v našem kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená  zejména na viditelnost  chodců a cyklistů, a to za snížené viditelnosti. Cílem bylo znovu upozornit na základy bezpečného pohybu chodců a cyklistů po pozemních komunikacích.  

Foto: Policie ČR

V průběhu akce policisté zkontrolovali 170 chodců mimo obec za snížené viditelnosti a 6 z nich nemělo povinné reflexní prvky. U cyklistů jsme zjistili 25 přestupků a jednalo se nejčastěji o nesprávné osvětlení jízdního kola.

 

Policisté ovšem také kontrolovali i ostatní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, např. rychlost, používání bezpečnostních pásů, telefonování. 

 

Zkontrolovali 2 259 vozidel a zjistili 460 dopravních přestupků, z toho 434 vyřešili v příkazním řízení a 26 oznámili správnímu orgánu k projednání.

 

Nejčastějším přestupkem bylo telefonování za jízdy, což bylo v 78 případech. Zaznamenali jsme také další přestupky chodců 67 případů (přecházení mimo přechod pro chodce, přecházení na červenou). Nevyhovující technický stav mělo 64 vozidel. Při kontrolách policisté zjistili u  8 osob jízdu pod vlivem alkoholu a u 6 řidičů jízdu pod vlivem drog. 

V obdobných akcích budeme pokračovat i v následujícím období.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR