MSK | „Viditelnost chodců a cyklistů“ bylo téma pětidenní dopravní akce, která proběhla v celém Moravskoslezském kraji. Souvislost je zřejmá, nadešlo období snížené viditelnosti (soumrak, svítání, noční doba). Policisté směřovali výkon k přechodům pro chodce a do míst s vyšší kumulací chodců. Mimo města a obce se pak zaměřili kromě jiného na používání reflexních prvků a osvětlení kol.

Foto: Policie ČR

Policisté zkontrolovali mimo obec za snížené viditelnosti 185 chodců. Jistě dobrou zprávou je, že jen jediný neužil povinný reflexní prvek. Poněkud jiná situace byla u cyklistů, kdy celkově u 30 zjistili policisté přestupek kvůli nesprávnému osvětlení jízdního kola. Všechny přestupky vyřešili policisté na místě v příkazním řízení. V rámci akce zjistili policisté u chodců celkově 58 přestupků, u cyklistů 54.

Policisté při akci zkontrolovali také více než 2 200 vozidel. Zjistili 622 dopravních přestupků, z nichž 594 vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 225 000 korun), zbývající oznámili správnímu orgánu.

Nejčastěji, konkrétně 157x, se ve výsledných tabulkách objevil přestupek řidičů držících při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. U 95 řidičů zaznamenali policisté překročení povolené rychlost jízdy. Bezpečnostní pásy nepoužilo 20 osob, zádržný systém nebyl užit ve 2 případech. Nevyhovující technický stav mělo 56 vozidel. 7 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů. Policisté zjistili také 2 přestupky v souvislosti se železničními přejezdy.

V souvislosti s akcí připomenu, že užitím retroreflexních prvků dochází ke zvýšení viditelnosti chodce či cyklisty. Rozdíl v čase, kdy řidič vozidla spatří chodce bez a s prvkem, je opravdu výrazný. Sále platí, že chodcům stanoví zákon o provozu na pozemních komunikacích že „pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“. Obecně se jeví vhodné nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Rodiče by měli na uvedené dbát u svých dětí a činit tak maximum pro bezpečí.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR