MSK | Ve dnech 26. října 2023 až 2. listopadu 2023 proběhla v Moravskoslezském kraji dvě celorepubliková dopravně bezpečnostní opatření, a to „Podzimní prázdniny“ a „Den Svátku zesnulých“. Tyto akce byly vyhlášeny v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, včetně realizace zvýšeného dohledu u hřbitovů a na příjezdových komunikacích k nim, zejména v oblastech, kde byl předpoklad zvýšené kumulace chodců.

Foto: Policie ČR

Dopravní akce se zúčastnilo téměř 650 policistů ze služby dopravní i pořádkové policie. Celkem zkontrolovali přes 4.100 vozidel. Zaznamenali téměř 1.044 dopravních přestupků, z toho 1.001 jich vyřídili v příkazním řízení v souhrnné výši 641.000 korun. Příslušnému správnímu pak orgánu oznámili 43 přestupků. 

 

K samotnému vyhodnocení výsledků můžeme uvést, že nejčastějším přestupkovým jednáním bylo porušení předepsané rychlosti, téměř 320 řidičů nesundalo nohu z plynu a byli tak následně policisty řešeni. Na druhém místě s počtem přes 120 přestupců se umístilo držení telefonu za jízdy a ve více jak 100 případech řidiči vyjeli na silnice, přestože jejich vozidla nevyhovovala technickému stavu. 55 řidičů vyjelo na dálnice bez platné dálniční známky. Ve 35 případech pak policisté zjistili nepoužití bezpečnostních pásů během jízdy a 15 přestupků se dopustili chodci, 12 cyklisté. A nesmíme pominout ani řidiče, kteří za volant usedli pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Celkem se jednalo o 20 řidičů. Z toho 2 řidiči „nadýchali“ přes 1 promile alkoholu v dechu. Na základě provedeného testu na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle se ukázalo, že 7 řidičů řídilo pod vlivem drog.

Zdroj: Policie ČR