MSK | Moravskoslezský kraj včera v rámci Dne učitelů ocenil Irenu Vochyánovou, ředitelku Mateřské školy Bruntál, Komenského 7 za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.

Foto: MěÚ Bruntál

Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, obcemi Moravskoslezského kraje, soukromými i církevními subjekty pořádá Moravskoslezský kraj každoročně u příležitosti narození Jana Amose Komenského. Jde o formu poděkování a morálního uznání náročné a společensky vysoce prospěšné práce.

Slavnostní předávání ocenění se letos konalo v úterý 28. března na zámku Nová Horka. Oceněno bylo 20 pedagogických pracovníků.

Zdroj: MSK