ČR | Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského.

Foto: ZŠ Osoblaha

Den učitelů je věnován pedagogům, abychom si připomněli důležitost tohoto povolání. Den učitelů je poděkování a výraz úcty k učitelskému řemeslu. Jsou to právě učitelé, kteří se velkou měrou podílejí na výchově a vzdělávání nových generací.

Jan Ámos Komenský vypracoval ucelený systém školské soustavy, což zahrnovalo rozdělení výchovy do 4 stupňů po šesti letech, tvrdil, že vyučování má být podřízeno potřebám života a má být zdarma, aby bylo přístupné všem bez rozdílu.