MSK | Policisté věnují pozornost bezpečnosti silničního provozu každý den, v rámci běžného výkonu služby. V posledním období nadto proběhlo několik speciálních dopravních akcí, kterých se zúčastnil vyšší počet dopravních policistů.  

Foto: Policie ČR

 

Při čtvrteční několikahodinové dopravně bezpečnostní akci „Dálnice“ se dopravní policisté zaměřili primárně na dodržování dovolené rychlosti jízdy a kontrolu časového zpoplatnění komunikací. Současně s kolegy z Letecké služby Policie ČR prostředkem bezpilotního leteckého systému (dronu) zjišťovali kamiony, které nemají při předjíždění dostatečnou rychlost a omezují tak v jízdě ostatní automobily. 

Posledně jmenovaných přestupků se dopustilo 12 řidičů, v příkazním řízení vyřešili policisté 9 z nich v celkové částce 56 000 korun, 3 řidiče oznámili správnímu orgánu. Překročení povolené rychlosti jízdy zaznamenali policisté u 27 řidičů. Řešili také 3 přestupky nesprávného způsobu jízdy a 12 porušení zákona v oblasti jízdy v jízdních pruzích. Nevyhovující technický stav mělo 12 vozidel a dále, 18 řidičů drželo v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Na zpoplatněný úsek silnice vyjelo bez uhrazení časového poplatku, tedy bez dálniční známky, 6 řidičů. A v rámci akce řešili také u 1 řidiče porušení CEPANu (centrální evidence přeplatků a nedoplatků). 

V úterý a rovněž tak koncem března proběhly jednodenní speciální akce, při kterých se policisté zaměřili primárně na rychlost vozidel. V součtu překročilo rychlostní limit jak v obci, tak mimo ni, rovných 200 řidičů (pokuty ve výši téměř 400 000 korun). Mezi další zjištěné přestupky patřilo opět držení v ruce nebo jiným způsobem telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení (28), jízda v jízdních pruzích (25) a 8 řidičů usedlo za volant po požití alkoholických nápojů. Celkově 20 vozidel mělo nevyhovující technický stav. 

V těchto akcích, zaměřených na různé problematiky, budeme na severní Moravě i nadále pokračovat. 

 Zdroj: Policie ČR