OSOBLAHA | MAS ukončila výběr projektů ve výzvě pro OP Životní prostředí, do aktivity pro realizaci protierozních opatření nebyla podána žádná žádost o podporu, do aktivity pro sídelní zeleň byla přijata žádost obce Osoblaha pro úpravu parku. Žádost prošla hodnocením ze strany MAS a občané regionu se tak mohou těšit na úpravu parku, který je centrem sportovních a kulturních akcí v Osoblaze.

Kancelář MAS připravuje výzvy do OP IROP a OP Zaměstnanost, výzvy by měly být zveřejněny v průběhu prázdnin. Potencionální žadatelé budou včas informováni prostřednictvím webových stránek MAS www.maskrnovsko.cz a pracovníci kanceláře jsou připraveni ke konzultacím jednotlivých projektových záměrů.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfka zpravodajství.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.