KRNOV | Krnov navštívil v úterý 2. října ministr kultury Antonín Staněk. Seznámil se s aktuálním stavem projektu přeměny bývalé textilky Karnola na muzeum a prohlédl si dílnu vzorkovny, kterou v prosinci loňského roku poškodil požár. Svůj zájem soustředil především na vzorníky látek, které patřily k nejcennějšímu vybavení vyhořelé dílny, a společně s vedením města hledal možnosti, jak by mohlo být ministerstvo kultury nápomocno při jejich záchraně.

Foto: MěÚ Krnov

„Vzorníky byly poškozeny nejen požárem, ale v průběhu hašení také vodou. Na jejich vysušení spolupracujeme s Národním technickým muzeem a Národní knihovnou a připravujeme jejich přesun z opavských mrazíren, kam byly uloženy po požáru, do Prahy,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík, kterého doplnila památkářka Andrea Šírová z odboru výstavby: „Momentálně jsme ve stavu projednávání trojstranné smlouvy o bezplatném vysušení, k převozu by mělo dojít koncem roku. Během vysušení bude u jednotlivých vzorníků určen stupeň poškození, vyčíslí se náklady na opravu a vytipují vzácné kousky, do kterých bychom měli prioritně investovat. Poslední vysušené vzorníky by se do Krnova měly vrátit do poloviny roku 2020.“

Po vysušení dojde k restaurování vybraných vzorníků, aby se mohly stát součástí připravovaného textilního muzea. Náklady na odborné záchranné práce ale budou vysoké. „Zkušenosti s restaurováním textilií má Uměleckoprůmyslové museum. V této záležitosti bychom mohli zahájit jednání o technických možnostech a po vyčíslení nákladů se pobavit, kde najít na tyto práce finance. Vzhledem k tomu, že museum, stejně jako Národní technické muzeum a Národní knihovna, je příspěvkovou organizací ministerstva, bylo by to možné. Zkusím zmobilizovat naše síly, abychom mohli pomoci,“ přislíbil ministr.

Dílna vzorkovny se před požárem sestávala z uceleného souboru mechanických i ručních tkalcovských stavů různých konstrukcí, skacích, soukacích a snovacích strojů a také dalšího nezbytného vybavení dílny – materiálu, náhradních dílů nebo souborů vzorovacích karet a strojků pro jejich vytloukání. Součástí dílny byla také cenná sbírka vzorníků látek, dezénových knih a katalogů, z nichž nejstarší pocházely z posledních tří desetiletí 19. století. To vše zde bylo dochováno v původním prostředí tak, jak tomu bylo v době ukončení provozu dílny kolem roku 2000. Požárem byla tato autenticita zcela zničena, zkáze podlehla také část vybavení. Mimořádná památková hodnota přesto zůstala a dílna se má i po požáru stát základem textilního muzea.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.