KRNOV | Když v prosinci 2017 zachvátil požár národní kulturní památku – bývalou přádelnu s dílnou vzorkovny v areálu Karnoly na Říčním okruhu, město právě řešilo výběr firmy, která provede stavební úpravy budov. Po téměř dvou letech od tragické události, v průběhu kterých muselo dojít k přepracování projektové dokumentace, je přeměna Karnoly na muzeum ve stejné fázi.

Foto: MěÚ Krnov

Rada města v pondělí 14. října schválila text písemné výzvy k předložení nabídky v otevřeném podlimitním řízení k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“, včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky a smlouvy o dílo.

Protože město Krnov na revitalizaci Karnoly získalo evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, musí se k zadávacímu řízení do deseti pracovních dnů vyjádřit Centrum pro regionální rozvoj. Po obdržení jeho stanoviska bude výzva k předložení nabídky a projektová dokumentace zveřejněna na portálu pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek města Krnova. Na podání nabídek pak budou mít zájemci minimálně dvacet pracovních dnů. K otevírání obálek s nabídkami by mělo dojít v posledním listopadovém týdnu.

„Pokud všechno půjde podle stanoveného harmonogramu, měli bychom na konci listopadu znát nejvýhodnější nabídku. Tu pak předložíme zastupitelstvu města, které rozhodne o dalším postupu,“ uvedla vedoucí veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Požár nejvíce poškodil vnitřní vybavení dílny vzorkovny, která se má stát základem textilního muzea. V dílně se nacházely především tkalcovské stavy, vzorníky látek a dezénové knihy, které kromě ohně poškodila i voda. Vzorníky a knihy jsou v současné době uložené v depozitářích Národního technického muzea v Praze. „Tento týden začalo jejich vysoušení, a to od těch méně poškozených,“ informovala vedoucí Městského muzea v Krnově Ivana Zajícová. Po vysušení všech vzorníků bude následovat výběr těch, které se budou restaurovat a stanou se součástí muzejní expozice. Renovace strojů je ve stadiu, kdy firma, specializující se na technické památky, zpracovává ke každému zvlášť restaurátorské záměry na jejich obnovu. K nim se následně vyjádří památkáři a teprve pak bude na restaurování strojů vyhlášeno zadávací řízení.

Odhad celkových nákladů na revitalizaci Karnoly je kolem 200 milionů korun, z toho 95 milionů korun pokryje evropská dotace. Na restaurování strojů a vzorníků poničených požárem poskytl desetimilionovou dotaci Moravskoslezský kraj.

Zdroj: MěÚ Krnov