BRUNTÁLSKO | Český hydrometeorologický ústav ve čtvrtek 18. června 2020 vydal informaci o nejvyšším stupni výstrahy. Nejenom na Bruntálsku hrozí tak extrémní srážky a povodňová pohotovost.

Foto: Český hydrometeorologický ústav

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Extrémní srážky

Platnost: od 18.6.2020 16:00 do 19.6.2020 18:00

Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová pohotovost

Platnost: od 18.6.2020 16:00 do odvolání

Vzhledem k předpokládaným intenzivním srážkám a nasycenosti území očekáváme vzestupy hladin vodních toků k 2.SPA, ojediněle nelze vyloučit i překročení 3. SPA.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav