MSK | Lokálně se očekává intenzivní déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nebezpečí mohou představovat i blesky a zesílení větru. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu platí od 7.června 2020 od 12 hodin do 8.června 2020 do 00:00.

Zdroj: ČHMÚ

 

Foto: ČHMÚ