BRUNTÁL | Město Bruntál začalo s pomocí lidem prchajícím z oblastí válečných střetů na Ukrajině. Do Bruntálu v pondělí dorazili první občané Ukrajiny, rodinní příslušníci a příbuzní zahraničních zaměstnanců firmy Linaset, a.s.

Foto: Plakát akce

Celkem nyní půjde o devět lidí, z toho šest dětí včetně malých. Ubytováni budou v hotelu Slezan. Informace o jejich příjezdu do Bruntálu byla upřesňována v průběhu uplynulého víkendu, kdy vedení města v čele se starostou komunikovalo ve věci jejich příjezdu a připravovalo poskytnutí nezbytné pomoci. Do Bruntálu dorazili první uprchlíci v pondělí 28. února ráno.

Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem situaci, kdy obdobnou pomoc budou potřebovat další ohrožení lidé z Ukrajiny, starosta města inicioval vznik pracovní skupiny „Ukrajina – humanitární pomoc“. Město takto operativně organizuje poskytnutí konkrétní pomoci jak těm, kterým bezprostředně pomůže vlastními silami, tak ostatním lidem, jež mohou utrpět probíhajícím konfliktem na Ukrajině.

Způsobů pomoci je několik, každopádně nám jde o to, ať je tato pomoc co nejúčinnější, ať v maximální možné míře společně zmírníme těžké chvíle lidí postižených touto tragédií, zejména dětí,“ řekl starosta Bruntálu Petr Rys.

Již od úterý 1. března je možné každý den od 6.00 hod. do 18.00 hodin včetně sobot a nedělí nosit potřebné věci do garáží Městského úřadu Bruntál ve dvorním traktu úřadu. Ke garážím je možné přijít pěšky, přijet autem, případně i s vozíkem. Možné je darovat trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, oblečení, hračky a zdravotnický materiál (konkrétněji viz výzva níže).

Pracovníci města současně zjišťují možný rozsah pomoci dalším potenciálně ohroženým lidem, jejichž příbuzní pracují v místních podnicích. Zjišťovány jsou možnosti ubytování v bytových prostorách spravovaných Hospodářskou správou města, Slezskou diakonií, v soukromých komerčních ubytovacích zařízeních i v domácnostech. Relevantní informace budou průběžně zveřejňovány na webové stránce a facebookové stránce města.

Město také vyhlásí finanční sbírku, jejíž výtěžek poslouží ukrajinským lidem ubytovaným v Bruntále.

Pokud chcete poskytnout pomoc dalším lidem trpícím válečným konfliktem, můžete využít některé z následujících sbírek organizovaných za tímto účelem:

 

Zdroj: MěÚ Bruntál