BRUNTÁL | Město Bruntál vyvíjí maximální úsilí k dosažení svých vkladů uložených na účtech Sberbank CZ. Česká národní banka v minulých dnech zahájila kroky směřující k odejmutí povolení Sberbank CZ působit na území ČR jako banka.

Foto: MěÚ Bruntál

Město Bruntál má u Sberbank CZ vloženy finanční prostředky na dvou běžných účtech a jednom spořicím účtu. Vedení města na nastalou situaci reagovalo prakticky okamžitě poté, co došlo k výraznému zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů po vyhrocení konfliktu na Ukrajině.

Neprodleně v pátek 25. února byly na pobočce banky podány papírové příkazy k převodu cca 38 milionů korun, nicméně zahájené transakce jsou zatím bez odezvy.

Město Bruntál u Sberbank CZ vede rovněž spořicí účet s výpovědní lhůtou 31 dnů, kde zůstatek činil cca 10 milionů korun. Byla podána výpověď zůstatku účtu.

Vklady obcí a krajů jsou však pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku odpovídající 500 tisíc EUR. V takové situaci se stejně jako Bruntál ocitlo více obcí a také krajů v České republice.

Jejich společné úsilí koordinuje Svaz měst a obcí České republiky (SMOČR), který se v souvislosti se situací Sberbank CZ obrátil na guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka s žádostí o sdělení, jak mají obce v této chvíli postupovat. Současně se SMOČR obrátil na ministra financí Zbyňka Stanjuru s urgentní prosbou o pomoc městům a obcím, jež mají alokovány své finance u Sberbank CZ.

Z dosavadního vývoje vyplývá, že finance měst a obcí nad rámec pojištění uložené u Sberbank CZ budou řešeny v rámci likvidace či insolvenčního řízení, jejich předpokladem je ale nejdříve odnětí licence bance.

O dalším vývoji situace budeme informovat, jakmile budou informace k dispozici.

Zdroj: MěÚ Bruntál