KRNOV | Požár, který v prosinci loňského roku poškodil národní kulturní památku – bývalou přádelnu s dílnou vzorkovny v areálu Karnoly na Říčním okruhu, oddálil zahájení přeměny bývalé továrny na muzeum a také navýšil rozpočet projektu, na nějž město získalo evropskou dotaci. Potíže ale město neodradily. Zastupitelé v září schválili financování projektu a mohou tak být vyhlášeny veřejné zakázky na stavební úpravy a vybavení interiérů.

Foto: MěÚ Krnov

„Kvůli požáru, který vypukl v době, kdy areál měl těsně před opravou, muselo dojít k aktualizaci projektových dokumentací jak na samotnou rekonstrukci objektu, tak interiéry. Z nich vyplynulo, že náklady na projekt budou vyšší, ze 123 milionů stouply na 171 milionů korun, přitom dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí maximálně 95 milionů korun,“ uvedla Monika Vyležíková z odboru strategického rozvoje.

Město se proto snaží získat finance i z jiných zdrojů. Jako první mu poskytl účelovou dotaci ve výši deset milionů korun Moravskoslezský kraj. Podíl města tak v současnosti je 66 milionů korun.

Z těchto informací vycházeli zastupitelé, kterým bylo na zářijovém zasedání zastupitelstva města předloženo k projednání zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“. Bez jejich souhlasu by město nemohlo v projektu pokračovat.

„Oceňuji pana Krkošku, že z pozice náměstka hejtmana sehnal pro Karnolu dalších deset milionů korun, ta spoluúčast města je pro nás ale děsivá. Kdo někdy něco rekonstruoval ví, že to zdaleka nemusí skončit na 66 milionech. Další věc je, že o tomto projektu nemáme dostatek informací. Jak objekt bude vypadat, z čeho se bude skládat. O tak obrovské finanční zátěži pro město rozhodovat na posledním zasedání zastupitelstva v tomto funkčním období bychom neměli,“ uvedl zastupitel Tomáš Hradil, který navrhl storno materiálu.

Proč by naopak zastupitelé o tomto bodu programu jednat měli, vysvětlil místostarosta Michal Brunclík: „Od prosince 2017 jsme pracovali na tom, aby požár neznamenal nutně ukončení projektu. V mezičase se podařilo zaktualizovat projektovou dokumentaci na stavební část i část výstavní tak, aby reagovala na nešťastnou prosincovou událost. Podařil se také další významný krok, když v rámci Evropské komise, která nám poskytla dotaci, byl posunut finanční limit pro národní kulturní památky z pěti na deset milionů eur. Existovaly totiž obavy, že za původních 123 milionů korun se nám stavba plus expozice nepodaří zrealizovat. Souvisí to s tím, že ceny reálné v roce 2018 jsou zcela odlišné od těch před dvěma lety, kdy jsme o dotaci žádali. Také jsou pryč doby, kdy jsme soutěžili veřejné zakázky v hodnotách 75 nebo 85 procent rozpočtovaných cen. Dnes se bavíme spíše o 130 procentech projekčních cen. Jaká bude skutečná cena zjistíme po ukončení zadávacího řízení a uzavření smluv se zhotoviteli.“

Po debatě zastupitelé financování projektu schválili poměrem hlasů: pro 14, proti 8, zdržel se 3.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.