KRNOV | Přes klesající nezaměstnanost mnoho lidí z Krnova a okolí netrpělivě očekává příchod investorů do druhé etapy průmyslové zóny v Červeném Dvoře. Jednání města se čtyřmi zájemci, kteří si mezi sebou rozdělí zhruba polovinu z deseti hektarů, jsou v současnosti v plném proudu.

Foto: MěÚ Krnov

„Naše společná jednání se týkají především upřesnění ceny pozemků, na níž má vliv koeficient zastavěnosti, územní plán a znalecké posudky. Dopracováváme také  smlouvy, v nichž nebudou chybět záruky investorů vůči městu, jako dodržení počtu pracovních míst a výše investic, nebo případná sankční ujednání. Zahájeno bylo také jednání o umístění jednotlivých investorů v průmyslové zóně,“ uvádí místostarosta Michal Brunclík.

Druhá etapa průmyslové zóny v Červeném Dvoře vznikla za přispění státu, který se finančně podílel na vybudování technické a dopravní infrastruktury za 63 milionů korun. Daní za dotaci ze státního rozpočtu je dodržování přísných dotačních podmínek. Týkají se mimo jiné výše investic, které mají dosáhnout celkem 340 milionů korun, a počtu pracovníků v zóně. Těch má být 340.

Indikátor předpokládaného počtu pracovních míst však působí budoucím investorům potíže. „Investoři sdělili, že mohou mít s naplněním tohoto kritéria problém. Argumentují změnami v rozložení pracovních sil na trhu práce a automatizací výroby. Obávají se, že nenaleznou dostatek vhodných pracovních sil, automatizace výroby povede k ekonomicky výhodnějšímu snižování množství pracovníků a případná recese bude mít za následek ponížení výroby. Tyto argumenty jsou podle našeho názoru velmi závažné, stejně tak i jejich spojení s faktem, že od podání žádosti o dotaci v roce 2011 po vybudování průmyslové zóny v roce 2017 uplynula velmi dlouhá doba, v rámci které se změnila jak pozice pracovního trhu, tak i podnikatelské prostředí. S ohledem na tyto skutečnosti jsme se obrátili na ministerstvo s žádostí, aby indikátor mohl být snížen například o třetinu, na cílovou hodnotu 220 osob,“ říká Michal Brunclík.

K investorům, kteří mají záměr v průmyslové zóně podnikat, patří společnosti DMHERMES Trade (výroba zdravé výživy), RETIS GROUP, (polygrafická výroba), SKOL (obrábění a povrchová úprava kovů) a EDS Trade (stavební a zámečnická výroba). Podle původních předpokladů má u těchto čtyř firem vzniknout v minimální variantě celkem 180 pracovních míst, v maximální variantě 231.

Vzhledem k tomu, že investoři požadují plochy, které v součtu zaberou polovinu průmyslové zóny, bude město zbývající hektary nabízet k prodeji dalším zájemcům.

Zdroj: MěÚ Krnov