BRUNTÁL | Město Bruntál uspořádalo v říjnu ve spolupráci se ZŠ Okružní Bruntál kurz základů práce na počítači, určený pro seniory, který byl v letošním roce v pořadí již druhým kurzem.

Foto: MěÚ Bruntál

Opět byla učebna výpočetní techniky naplněna seniory, kteří chtějí aktivně využívat počítačovou techniku k získávání informací i komunikaci se svými blízkými. Průměrný věk účastníků byl 70 let, ve skupině byli zastoupeni muži i ženy.

Na dva kurzy pro začátečníky bude navazovat kurz pro mírně pokročilé, zájem o něj natolik předčil očekávání, že je v tuto chvíli již zcela kapacitně naplněn a není možné se do něj přihlásit. Všechny kurzy byly hrazeny z rozpočtu města, tudíž pro účastníky bezplatné.

V listopadu však odbor sociálních věcí Městského úřadu v Bruntále pořádá ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., pro seniory další zajímavou akci, kterou jsou besedy na téma bydlení.

V první části dne 13. listopadu 2017 bude právnička hovořit především o nákladech spojených s bydlením, jejich vyúčtováním, možností reklamací vyúčtování, právech a povinnostech nájemníků a pronajímatelů, hrazení oprav v bytě a podobně.

Ve druhé části dne 20. listopadu 2017 se senioři dozví informace o možnostech zajištění bydlení v seniorském věku, o dědickém právu, o kupních a darovacích smlouvách, o sousedských vztazích a další.

Obě besedy začínají v 10 hodin, trvají přibližně hodinu, budou probíhat v prostorách zasedací místnosti Zastupitelstva města v budově městského úřadu (u recepce) a jsou bezplatné. Na besedy není nutné se dopředu přihlašovat.

Zdroj: MěÚ Bruntál