BRUNTÁL | Město Bruntál uspořádalo ve spolupráci se ZŠ Okružní Bruntál dva kurzy základů práce na počítači, určený pro seniory – první se uskutečnil v červnu, a protože zájem předčil očekávání, druhý kurz se uskuteční v říjnu.

Foto: MěÚ Bruntál

Nyní mají senioři možnost si znalosti rozšířit, neboť odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb bude ve dnech 13. a 20. listopadu pořádat další kurz práce na PC, tentokrát určený pro mírně pokročilé.

Stejně jako předcházející kurzy bude i tento probíhat v prostorách ZŠ Okružní Bruntál, a to vždy v době od 15.30 hodin do 17 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na něj dopředu přihlásit na telefonicky nebo na e-mailu: pavla.sohrova@mubruntal.cz. Kurz je hrazen z rozpočtu města, tudíž pro zájemce bezplatný.

Zdroj: MěÚ Bruntál