BRUNTÁL (FOTO) | Ekotým ze Základní školy Bruntál, Jesenická 10, který je mimo jiné zapojen do mezinárodního projektu Ekoškola, uspořádal dne 7. listopadu 2019 ve svém školním čtenářském klubu zajímavou a ne zcela obvyklou akci – zorganizoval besedu na téma Udržitelný život v našem městě. A pozval také zajímavé hosty.

Foto: Dagmar Kudličková

Pozvání přijali paní místostarostka Hana Šutovská, pan místostarosta Martin Henč, majitel firmy Kalex (zaměřuje se na zpracování plastů) pan Zdeněk Bukovjan, paní zástupkyně Petra Benýšková a ředitelka školy paní Marcela Žáková. Členové Ekotýmu se pečlivě připravili – promysleli si řádně, co hostům sdělí, na co se zeptají, přichystali občerstvení a pustili se do řešení problémů, které v oblasti životního prostředí v našem městě vidí.

Dověděli se hodně podrobností, přesných čísel (např. kolik tun plastů „petek“ ročně vyprodukujeme), probírali se zastupiteli města obchvat, chráněné živočichy, kvalitu vody, třídění odpadů na Městském úřadě, třídění odpadu ve škole a zjistili, že si jako kraj v oblasti třídění odpadů vedeme velice dobře.

Pak hosty překvapili výčtem svých aktivit – žáci v Ekotýmu sbírají vršky pro nemocnou Kristínku ze Slovenska, každý rok se zapojují do projektu 72HODIN (letos v jeho rámci uklízeli Lipovou alej a okolí Uhlířského vrchu), organizují sbírku pro Dětský Domov v Janovicích u Rýmařova, sponzorují jaguára černého ze Zoo v Olomouci, v rámci Dne Země chystají v parku stanoviště s aktivitou zaměřenou na životní prostředí a v neposlední řadě zpracovává hlavní témata Ekoškoly. (Titul Ekoškola členové v loňském roce úspěšně obhájili). Tento rok rozpracovávají téma Biodiverzity.

Na závěr hosty překvapili ještě jednou. Ekotým se totiž zapojil do soutěže organizované časopisem AGE Srdce s láskou darované. Žáci našli pěkný, ale neudržovaný kout Bruntálu, louku na Staré Město, a tu v minulých dnech ve volném čase vyčistili. Odpadky v černých igelitových pytlích shromáždili na hromadu a kolem ní vytvořili z vlastních těl veliké srdce. Nechali se takto vyfotit a fotografii zakomponovali do obrazu, který našemu městu prostřednictvím jeho zastupitelů věnovali.

Bylo to prima odpoledne, Ekotým hřeje hlavně to, že se mu péče o prostředí pro život v Bruntále daří a že v tom nejsou sami.

Touto cestou také děkují za pozvání na radnici, které oplátkou obdrželi. Určitě ho co nejdřív využijí. Mají už totiž nové návrhy a další dotazy.

Autor: Marie Ritnošíková, ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Foto: Dagmar Kudličková