KRNOV | V těchto dnech nacházejí občané Krnova ve svých poštovních schránkách volební lístky, pokyny i oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, které se v České republice konají 24. a 25. května.

„Volební lístky čtyřiceti politických stran a uskupení, které se uchází o poslanecké posty v Evropském parlamentu, budou voličům dodány nejpozději do 21. května. Občané je ale mohou obdržet také v podatelně městského úřadu a ve dnech voleb přímo ve volební místnosti,“ uvedl tajemník Igor Kozelek.

Sedmadvacet volebních místností se otevře v pátek 24. května ve 14.00 hodin. Odvolit bude možné do pátečních 22.00 hodin, v sobotu 25. května pak od 8.00 do 14.00 hodin.

Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem. Po prokázání totožnosti získá obálku, do které za plentou vloží jeden vybraný hlasovací lístek strany, které chce dát hlas. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Přidělení křesel v europarlamentu zohledňuje počet obyvatel dané země. V České republice se volí jednadvacet poslanců.

Neplatnou občanku nahradí doklad s omezenou platností

Občané, kteří při výkonu svého volebního práva nemohou prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, mají možnost mimořádně požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě. Tento občanský průkaz se vydává bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden měsíc.

K podání žádosti o tento občanský průkaz je občan povinen předložit dvě fotografie o rozměru 35×45 mm a doklad, kterým prokáže svou totožnost, například rodný list, řidičský průkaz. Vydání občanského průkazu je osvobozeno od správního poplatku.

Záležitost lze vyřídit na Městském úřadě v Krnově, odboru správním, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, budova radnice Hlavní náměstí 96/1, 2. patro, kancelář č. 310 nebo 312. Telefonický kontakt na pracovnice úseku občanských průkazů a cestovních dokladů je 554 697 310-312.

K přednostnímu vyřízení občanského průkazu má občan možnost se elektronicky objednat prostřednictvím rezervačního systému WebCall na konkrétní den a čas. Rezervační formulář je k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Krnov v odkazu Online služby – Rezervační systém, obsazenost na přepážkách a zrušení rezervace.

Zdroj: MěÚ Krnov