MSK | Kůrovec napáchal největší škody hlavně v Moravskoslezském kraji, kde probíhá 40% veškeré kůrovcové těžby v republice. Kromě lesních porostů trpí i cesty. Jsou poškozené kvůli několikanásobně intenzivnější těžbě kůrovcového dříví. Už teď se škody odhadují na více než půl miliardy korun, a to těžba ještě neskončila. Kraj nemá šanci poničené cesty opravit z vlastních zdrojů, o pomoc požádal vládu.

Foto: Zdeňka Spurná

„Obrátil jsem se přímo na premiéra Andreje Babiše. Mnohé silnice se kvůli častým přejezdům těžkých návěsových souprav se dřevem dostaly do havarijního stavu. Těžba v Beskydech a zejména Jeseníkách je kvůli kůrovci více než sedminásobně intenzivnější než v dříve. A na cestách je to bohužel vidět. Bez přispění státu nemáme šanci silnice opravit. Vše jsem podrobně vysvětlil i vyčíslil v dopise, který jsem panu premiérovi odeslal,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že na vládu už kvůli opravám komunikací II. a III. třídy apelovali všichni hejtmani.

„Stát krajům veřejně slíbil finance na opravy krajských silnic. Prostředky nutně potřebují všechny regiony, v Moravskoslezském kraji je situace kvůli kůrovci ještě komplikovanější. Požádal jsem o součinnost vlády a příslušných ministerstev, aby se situace začala co nejdříve řešit,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Nejhorší situace je v Jeseníkách, silnice II. a III. tříd jsou nejvíc zničené v okrese Bruntál. Cesty kvůli kůrovci trpí i v Beskydech, hlavně na Jablunkovsku. „Těžké stroje devastují krajské cesty v řádech stovek milionů. Na Bruntálsku odhadujeme škody na asi 400 milionů korun, což je dvojnásobek oproti prostředkům, které Správa silnic Moravskoslezského kraje pro tuto oblast má. V Beskydech bude třeba dalších 200 milionů. Čísla se ale budou určitě měnit. Těžba kalamitního dříví ještě neskončila, a tak musíme počítat s tím, že náklady na opravy ještě porostou,“ vyčíslil náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania a vysvětlil, že finanční možnosti pro opravy zdevastovaných silnic jsou limitovány schváleným rozpočtem. „Další prostředky k výraznějšímu navýšení krajského rozpočtu prostě nemáme. Bez podpory státu se v této situaci neobejdeme,“ dodal náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania s tím, že kůrovcová těžba poničila i silnice IV. tříd.

„Města a obce jsou v podobně těžké situaci jako my. Navrhl jsem, aby se případné státní dotační tituly nastavily tak, aby se vzniklá situace řešila komplexně na celém území. Jsme v mimořádné situaci, kterou se nebojím nazvat krizovým stavem. Na některých komunikacích mohou mít totiž problém bezpečně projet nejen větší auta, ale také záchranáři,“ poznamenal náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania a dodal, že by považoval za vhodné ustavení centrálního krizového štábu, který bude řešit nejen obnovu porostů, ale i sekundární škody způsobené těžbou kůrovcového dřeva.

Kraj už s opravami některých úseků začal, aby udržel dopravní dostupnost nejen kvůli probíhajícím pracím, ale také kvůli zásobování nebo například dostupnosti lékařské péče.

„Sedminásobná těžba dříví způsobuje trvalé poškození konstrukce vozovek, které nebyly dimenzovány na takovou zátěž. Těžká nákladní auta vyjela hluboké koleje, zdevastovala krajnice, způsobila síťové trhliny a výtluky. Aby cesty zůstaly průjezdné, byly nutné alespoň provizorní opravy a vysprávky živičnou směsí. Tento rok půjde z krajských peněz dalších 6 milionů korun na nejnutnější opravy cest, které kůrovcová těžba poničila,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro dopravu Jakub Unucka a zdůraznil, že jakákoli provizoria nejsou řešením.

„Jako nejideálnější postup vidím počkat, až kůrovcová těžba skončí, a pak systematicky začít s důkladnými opravami. Věřím, že se nám podaří potřebné finance od státu získat,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka.

Zdroj: MSK

top