KRNOV | K významné personální obměně došlo na začátku roku 2022 v krnovské nemocnici. Nového primáře mají na gynekologicko-porodnickém oddělení a novou vedoucí lékařku na onkologii.

Foto: SZZ Krnov

„V naší nemocnici je nepsaným zvykem, že ve chvíli, kdy vedoucí pracovník některého oddělení dosáhne důchodového věku, dá k dispozici svoji funkci nástupcům. Stejně tak tomu bylo i nyní,“ prozradil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

V čele gynekologicko-porodnického oddělení stál od roku 2009 MUDr. Lumír Studený. Ten za svou praxi přivedl na svět tisíce dětí. V roli primáře se mu podařilo rozvíjet oddělení a také udržet dobré jméno porodnice mezi maminkami. Ve funkci jej vystřídal jeho zástupce MUDr. Jozef Pitoňák, který v Krnově působí od roku 2017.

„Jmenování do nové funkce si vážím. Pan doktor Studený dal našemu oddělení dobré jméno a mým cílem bude tento obraz nadále udržet. Oddělení čeká spousta novinek a pevně věřím, že i nadále zůstaneme atraktivní porodnicí pro maminky z našeho regionu i jiných částí kraje,“ sdělil Jozef Pitoňák. Ten je mimo jiné i autorem několika publikací o gynekologii a porodnictví v domácích i zahraničních časopisech.

Funkci primáře onkologie opustil MUDr. Jiří Šupík, který je s krnovskou nemocnicí spjatý po celou profesní kariéru. V roce 1994 stál u zrodu krnovské onkologie a aktivně se podílel na rozvoji tohoto pracoviště. Vedoucí lékařkou onkologie byla jmenována MUDr. Zdeňka Janalíková.
„Vedení onkologie beru jako příležitost spojenou s velkou zodpovědností. Chci rozšířit spektrum léčebných možností nabízených pacientům a do budoucna poskytovat pacientům komplexní podpůrnou péči, která jim zajistí co největší možný komfort v boji se zhoubným onemocněním, a zároveň uleví okolním pracovištím,“ uvedla MUDr. Zdeňka Janalíková.

S již bývalými primáři se kolegové rozloučili dlouhým potleskem. Ředitel nemocnice Ladislav Václavec oběma lékařům poděkoval za dlouholetý přínos pro nemocnici. „Jirkovi Šupíkovi i Lumírovi Studenému patří velké poděkování. Kromě jejich profesionality je třeba vyzdvihnout i jejich pracovní nasazení a obětavost.

Dobrou zprávou je, že Lumír Studený by u nás měl i nadále působit na porodnickém oddělení a předávat zkušenosti mladším kolegům. Jirka Šupík bude k dispozici ve své soukromé ambulanci, ale v případě potřeby přislíbil, že je připraven nemocnici kdykoliv pomoci,“ sdělil ředitel Václavec a dodal:

„Novým kolegům chci popřát hodně spokojených pacientů a úspěchů při rozvoji pracovišť. Věřím, že navážou na své předchůdce a od svých týmů budou kromě poskytování kvalitní zdravotní péče vyžadovat zejména lidský přístup k pacientům.“

Zdroj: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov