KRNOV | Slavnostní otevření nové lékárny, metabolického centra a onkologické ambulance se uskutečnilo v úterý 5. listopadu 2019 ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov.

FOTO: lékárna SZZ

Vybudování nového objektu za 68,1 milionů korun včetně DPH i s kompletním vybavením interiérů za 4,4 milionů korun včetně DPH financoval ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem nemocnice.

„O nové lékárně jsme začali nahlas uvažovat před šesti lety. Vedlo nás k tomu několik důvodů. Prvním z nich bylo nedostačující zázemí pro zaměstnance lékárny včetně malých skladovacích prostor. Druhým a hlavním důvodem byl kapacitně omezený prostor pro samotné klienty naší lékárny,“ sdělil ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec.

Nemocnice si nechala zpracovat studii na nový jednopodlažní objekt. „Když jsem studii viděl, napadlo mě, že by nová lékárna mohla mít zpevněný strop, aby na ni šlo vystavět další patro. Panu řediteli se myšlenka líbila a rozhodl se rovnou pro projekt dvoupodlažní budovy,“ řekl vedoucí farmacie PharmDr. Vladimír Vašíř.

Ředitel nemocnice s vedením Moravskoslezského kraje předjednal možné profinancování celé stavby. Následně přesvědčil zastupitele města Krnova, aby převedli pozemek na zřizovatele nemocnice. „Děkuji vedení Moravskoslezského kraje v čele s panem hejtmanem Vondrákem a zastupitelům kraje za další významnou investici do rozvoje naší nemocnice (po magnetické rezonanci, jejíž provoz byl zahájen 2. 4. 2019, pozn.) Děkuji vedení města Krnova a jeho zastupitelům, že bezplatně převedli pozemek na kraj a stavbu umožnili,“ pokračoval ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Zatímco v přízemí vznikla jedna z největších lékáren pro veřejnost v České republice, do prvního podlaží bylo přemístěno metabolické centrum a onkologická ambulance. „Obě pracoviště jsou vybavena nově, moderně a budou sloužit pacientům z našeho regionu. Místo původní lékárny by mělo vzniknout bistro. Do prostor bývalého metabolického centra by měla být přemístěna psychiatrická ambulance. Na místo původní onkologie by se časem měla přestěhovat hematologická ambulance a v případě, že se nám podaří sehnat prostředky, vznikne zde detašované pracoviště transfuzního centra Slezské nemocnice v Opavě,“ dodal Ladislav Václavec.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák zdůraznil, že další investice do nemocnice v Krnově má smysl: „Krnovské nemocnici se dlouhodobě daří, což nás jako jejího zřizovatele těší. Aby zdravotnické zařízení mohlo poskytovat péči na co nejlepší úrovni, potřebuje nejen erudovaný personál, ale také kvalitní zázemí pro personál a samotné pacienty. A právě proto jsme investovali do stavby nového objektu, ve kterém vznikla nejen velkoryse řešená lékárna pro veřejnost, ale také nové metabolické centrum a onkologická ambulance. Oceňuji, že má vedení nemocnice jasno, jak využije uvolněné prostory.“

„Vybudování nové lékárny je jednou z nejdůležitějších věcí, o kterou jsem v průběhu své profesní kariéry usiloval. Před lety to byl sen, který však začal postupně nabírat jasnější obrysy a z něhož se nakonec díky vedení nemocnice a kraje stala skutečnost. K návštěvě nové lékárny zvu nejen pacienty z naší nemocnice, ale i klienty z širokého okolí. V nejmodernější lékárně v regionu lidé naleznou prostornou komfortní výdejnu léčiv, která disponuje i poradenskou částí s diskrétní zónou a zkušební kabinkou. Všechny klientské prostory lékárny jsou bez problémů přístupné také handicapovaným pacientům, “sdělil vedoucí úseku farmacie Vladimír Vašíř

„Do nových prostor se těšíme, jelikož nejen nám, ale i pacientům zajistí dostatečné zázemí. V novém metabolickém centru máme speciální místnost, kde budou probíhat edukace diabetiků, případně skupinové edukace pacientů,“ řekl primář metabolického centra MUDr. Lukáš Burda.

„S onkologicky nemocnými pacienty pracuji celý svůj život. Kromě cílené medikace mají na jejich léčbu vliv další tři faktory. Prvním je rodinné zázemí, druhým citlivý přístup erudovaného zdravotnického personálu. Třetím faktorem je prostředí, kde pacienti podstupují léčbu. Jsem přesvědčen, že se naši pacienti budou v nových prostorách cítit komfortněji, “ sdělil primář onkologie MUDr. Jiří Šupík.

„Krnovská nemocnice je jednou z klíčových institucí v našem městě a regionu. Bezplatný převod pozemku městským zastupitelstvem na kraj, který zafinancoval stavbu této moderní budovy, považuji za samozřejmost. Přál bych si, aby lidé byli zdraví a do nemocnice vůbec nemuseli, to ale není reálné. Jsem hrdý na to, jak špičkové zdravotnické zařízení v Krnově máme, “ řekl starosta  Krnova Tomáš Hradil.

FOTO: lékárna SZZ

Zdroj: Jiří Krušina, tiskový mluvčí SZZ Krnov a SN v Opavě