KRNOV | Menší veřejné prostranství u uličky, která v úrovni Březinovy ulice spojuje ulice Bezručovu a Kasárenskou, dostane do konce letošního roku novou podobu.

Foto: Ilustrační Pixabay

„Plochu zrekultivujeme, odstraníme starou zeleň a vysadíme pět vzrostlých platanů. Chybět nebudou ani lavičky, nový trávník nebo psí pisoáry z lomového kamene,“ popsala Petra Mužíková z oddělení komunálních služeb.

Nové výsadbě bude předcházet kácení všech dřevin a terénní úpravy. „Podél plotu penzionu pak vznikne zóna pro venčení psů s čůracími“ kameny a keřový záhon s výsadbou mochny křovité, která kvete od jara až do začátku podzimu,“ řekla Petra Mužíková.

Na protější straně se počítá s vytvořením relaxační pobytové zóny, jež chybí především obyvatelům nových domů. Zde budou vysazeny platany a umístěny tři lavičky a jeden odpadkový koš. Dále zde dojde k založení nového trávníku a v části plochy podél Kasárenské ulice vznikne květnatá louka.

„Jako osivo pro louku jsme vybrali Lednickou radost. Tato směs je sestavena z patnácti druhů letniček, mezi nimiž převažují ty s těžšími plnými květy. Jde třeba o ostálku půvabnou, krásenku zpeřenou, lokanku lepou, fialu nebo tabák, které nadchnou svou barevností a různorodostí a navíc intenzivně přitahují hmyz, především včely,“ uvedla Petra Mužíková.

Zdroj: MěÚ Krnov