KRNOV | Mikulášská ulice, v části od okružní křižovatky po mateřskou školu, a ulice E. F. Buriana dostávají novou podobu. Po vybourání starých chodníků, odfrézování živičné komunikace, odstranění některých stromů a položení optických i napájecích kabelů řemeslníci dláždí povrchy, budují cyklostezku u evangelického kostela a kopou jámy pro výsadbu stromů.

Foto: MěÚ Krnov

„Práce nejvíce pokročily v ulici E. F. Buriana a v prostoru mezi kruhovým objezdem a divadlem, který je už téměř celý vydlážděný. Kromě chodníku a cyklostezky tu vzniklo stanoviště podzemních kontejnerů a parkoviště pro 35 vozidel. Protože se do budoucna počítá s instalací dobíjecí stanice pro elektromobily, byl zde přiveden nabíjecí kabel. Parkoviště ještě doplní nové veřejné osvětlení a tři vzrostlé stromy, přestože s nimi původní projekt nepočítal. Dva stromy se objeví také v ulici E. F. Buriana,“ uvádí Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku.

Pro dlažbu jsou využity stejné materiály jako v nedalekém centru města. „Prostor v okolí divadla je dlážděný malou žulovou mozaikou, aby plynule navazoval na historické jádro města. Jiný materiál byl použit u chodníků směrem k nádraží, ty jsou z hladké betonové dlažby s minimální spárou,“ říká architekt Petr Kalivoda.

Pracuje se také mezi parkem u evangelického kostela a Albrechtickou ulicí. Místo chodníku zde bude stezka pro pěší a cyklisty. „Jelikož šířka smíšené cyklostezky je tři metry, musely být odstraněny habry, které dělily chodník od parku. Rostlin jsme se ale nezbavovali, přesadili jsme je do pásu mezi nově vydlážděné parkoviště a komunikaci v Albrechtické ulici a doufáme, že se ujmou. Po vybudování cyklostezky bude v parku vysazen nový živý plot opět z habrů,“ upřesňuje Petr Mynář z odboru investic a správy majetku.

Rekonstrukce Mikulášské ulice je rozdělena na dvě etapy. První, která začíná u okružní křižovatky ulic Albrechtické a Jesenické a končí před křižovatkou s Horovou ulicí, zahrnuje také ulici E. F. Buriana a krátký úsek Husova náměstí, kde v místech přechodu pro chodce vznikne vyvýšený práh. První etapa byla zahájena v červnu a má skončit v prosinci letošního roku. Příští rok bude následovat etapa druhá, od Horovy ulice po Nádražní. Zakázku za 48 milionů korun bez DPH. Ve smlouvě je dokončení prací stanoveno na konec října příštího roku.

Zdroj: MěÚ Krnov