KRNOV | Demontáží obrub byla v úterý 18. července zahájena oprava kašny s Neptunem. „Obruba bude očištěna od zbytků betonu a poté na jiném místě zase složena. Důvodem je zjistit přesný obrys kašny pro šablonu vany, protože současná není úplně souměrná a stěna vany má nyní v různých částech kašny jinou vzdálenost od hrany obruby.

Foto: Krnov – oficiální stránka města

Po zhotovení šablony budou obruby vyspraveny a uloženy na bezpečném místě až do doby opětovné instalace na vanu kašny,“ uvedl Pavel Švestka z oboru investic a správy majetku. K opravě kašny město přistoupilo zejména kvůli problémům se zastaralou technologií.

Městskou zakázku za 2,5 milionu korun včetně DPH realizuje krnovská firma Agist. Po demontáži obrub a sochy Neptuna bude následovat bourání staré vany a výstavba nové, instalace technologické šachty a provedení nové vodoinstalace i elektroinstalace. Očištění a případné vyspravení obrub kašny provede pod dohledem památkářů sochař Tomáš Křivý. Termín dokončení opravy je ve smlouvě stanoven na 20. října 2023.

Foto: Krnov – oficiální stránka města

Foto: Krnov – oficiální stránka města