KRNOV | Nástřikem piktogramů upozorňujících řidiče na pohyb cyklistů byla na konci března ukončena rekonstrukce ulice Mikulášské, která byla zahájena v červnu roku 2021.

Foto: MěÚ Krnov

„Práce zahrnovaly výměnu povrchu komunikací i chodníků, instalaci nového veřejného osvětlení, laviček, stojanů na kola a odpadkových košů a také částečnou obměnu zeleně. To vše nejen po celé délce Mikulášské ulice, ale také v ulici E. F. Buriana,“ uvedl Petr Mynář z odboru investic a správy majetku. V současné době město požádalo o kolaudaci stavby.

Po rekonstrukci má živičná komunikace šířku sedm metrů, z každé strany k ní přiléhají parkovací pruhy o šířce dva metry. V místech přechodů pro chodce jsou parkovací pruhy přerušeny plochami chodníku a zeleně tak, aby délky přechodů nepřesáhly sedm metrů. Vjezdy k nemovitostem byly předlážděny žulovou kostkou a nově vznikly dlážděné plochy pro odstavení odpadových nádob. Rekonstrukce zcela změnila prostor mezi kruhovým objezdem v Jesenické ulici a divadlem, který je téměř celý vydlážděný. Kromě chodníku a cyklostezky tu vzniklo stanoviště podzemních kontejnerů a parkoviště pro 35 vozidel.

Součástí stavby byly i sadové úpravy, včetně asanačních zásahů do lipové aleje a její následné dosadby. „Sedm nebo osm stromů budeme muset ještě kvůli kolizi s veřejným osvětlením nebo špatnému zdravotnímu stavu odstranit a alej dosadit. S kácením čekáme na získání dodatečného stavebního povolení z důvodu změn vedení veřejného osvětlení,“řekl Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku.

Na opravu Mikulášské ulice vloni navázala také rekonstrukce jednosměrné komunikace před zdravotnickou školou na Husově náměstí. Stavební práce za 3,5 milionu korun bez DPH, které provedla firma Berkastav, zahrnovaly obnovu povrchu komunikace, rekonstrukci přilehlého chodníku a zdvojnásobení počtu parkovacích míst. Celkem bylo zřízeno 22 šikmých parkovacích stání, v místech přechodu pro chodce vznikl ve směru do Mikulášské ulice vyvýšený práh.

Zdroj: MěÚ Krnov