KRNOV | Společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK) spočítala, že v příštím roce jí kvůli růstu cen energií, pohonných hmot, materiálů, mezd, oprav a odvozu kalů stoupnou náklady o více než 11 milionů korun.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Za kubík vody od 1. ledna v Krnově zaplatíme 67,10 korun včetně DPH. Oproti současnosti se cena vodného zvýší o šest korun, stočné vzroste o čtyři koruny, což jsou ceny bez DPH. Při průměrné roční spotřebě obyvatele města, která je kolem 30 kubíků, se náklady na jednotlivce zvýší asi o 300 korun za rok,“ uvedl jednatel společnosti KVAK Libor Staněk. V letošním roce cena vodného a stočného s DPH činila 56,10 korun za metr krychlový. Průměrná cena vody v České republice je nyní kolem 98 korun za kubík.

Do ceny roku 2023 se promítl především nárůst nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu o osm milionů korun. „Pomohlo nám zastropování cen, kdyby k tomu nedošlo, mohly by tyto náklady meziročně narůst až o 15 milionů korun,“ vysvětlil jednatel. Zvýšení ceny samozřejmě reflektuje i nárůst dalších nákladů a zohledňuje také propad množství prodeje vody vlivem úspor z důvodu vyšší ceny a případné omezení provozu průmyslových zákazníků.

V souvislosti s růstem cen energií se chce KVAK v příštím roce věnovat zvýšení energetické soběstačnosti. Ve spolupráci s městem plánuje osadit fotovoltaické panely na objekt úpravny vody a správní budovy čistírny odpadních vod. „Tento záměr je součástí projektu města, jež v současné době zajišťuje zhotovení projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci. Mezi další plánovaná úsporná opatření lze zařadit také navýšení produkce bioplynu na čistírně odpadních vod a možnou výstavbu solární sušárny, která sníží množství produkovaného kalu,“ uzavřel jednatel.

Krnovské vodovody a kanalizace jsou obchodní společností města Krnova, jež je jediným společníkem. Společnost byla založena 1. 1. 1994 v rámci druhé vlny privatizace. Státní podnik Vodovody a kanalizace Bruntál tehdy vyhověl žádosti města Krnova a v tomto termínu mu převedl infrastrukturní majetek v pořizovací ceně 153 milionů korun bezúplatným převodem.

Zdroj: MěÚ Krnov

top