KRNOV | Za kubík vody od 1. ledna v Krnově zaplatíme 56,10 korun včetně DPH. Oproti letošku se cena vodného zvýší o korunu, stočné vzroste o tři koruny. Nová cena bude platná pro roky 2021 a 2022. Průměrná cena vody v republice je v současné době 87 korun za kubík.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Společně se zvýšením ceny vzroste také nájemné, které odvádíme městu, a to o 700 tisíc korun na částku 19 milionů korun. Nájemné je hlavním zdrojem pro obnovu vodohospodářské infrastruktury, kterou provádíme podle desetiletého plánu,“ uvedl Libor Staněk, jednatel společnosti Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK).

Plán obnovy vodárenské infrastruktury na léta 2019-2028 počítá s tím, že v jeho posledním roce by mělo nájemné činit 25 milionů korun a cena kubíku vody včetně DPH 65 korun.„V prognóze hospodaření jsme se snažili zohlednit všechny faktory, které mají vliv na cenu vody. Pokud nedojde k významnému zdražení poplatků za čerpání podzemních vod a vypouštění čištěných odpadních vod nebo případně k prudkému poklesu množství fakturované vody, je cena 65 korun za kubík vody v roce 2028 reálná,“ informoval jednatel.

Společnost nájemné odvádí do Fondu vodovodů a kanalizací, který je součástí rozpočtu města. Jeho výdaje jsou pro příští rok plánovány ve výši 45 milionů korun, z toho 31 milionů korun půjde do obnovy sítě. „Částka na obnovu je součtem nájemného a nákladů na opravy a údržbu ve výši 12 milionů korun, které financuje KVAK. Do obnovy sítě bychom ale měli každoročně investovat ještě o čtyři miliony korun více. Z toho plyne, že zatím nemáme dostatečné zdroje pro financování obnovy,“ sdělil Libor Staněk.

Průměrné stáří vodovodní sítě v Krnově je 60 let. Nejstarší vodovody pocházejí z 30. let 20. století a asi polovina ze 70. a 80. let. Hranice životnosti těchto sítí se udává kolem 60 až 70 let. „Z celkových 111 kilometrů vodovodní sítě bude nutné v následujících letech opravit přibližně 65 kilometrů. Dosud se nám každý rok daří obnovovat asi 1,5 kilometru,“ řekl Libor Staněk. Například letos pracovníci KVAK vybudovali nové vodovody v ulicích Hlubčické, Svatováclavské a Luční a výtlačný řad pro vodojem v Krásných Loučkách. „Dále jsme v rámci rekonstrukce kanalizací provedli první etapu kanalizace Ježník, výkopovou opravu kanalizace v Luční ulici nebo bezvýkopové opravy v ulicích Svatováclavské a Nábřežní,“ shrnul jednatel.

A dobrá zpráva na konec. Díky letošním nadprůměrným srážkám došlo k vyrovnání deficitu spodních vod, který trval od roku 2011. „Hladiny všech vrtů jsou téměř o jeden metr vyšší než v loňském roce,“ uzavřel Libor Staněk.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.