KRNOV | Minulý týden bylo v Chářovském parku vysazeno 22 stromů. Z druhů jsou to borovice limba, jedle korejská a borovice bělokorá. Nahrazují jehličnany, které především vlivem stáří uschly, zřídly nebo je zlámal silný vítr.

Foto: MěÚ Krnov

Místa výsadby byla určena tak, aby stromy nebyly v kolizi s chystanou opravou parku, takže se nenacházejí v blízkosti vodních ploch nebo cestiček.

Foto: MěÚ Krnov