KRNOV | Podzim je čas výsadby stromů. Na území Krnova jich v příštích týdnech nejvíce na jednom místě přibyde v Chářovském parku, který je kulturní památkou. „Celkem zde vysadíme 22 stromů. Většinou se jedná o jehličnany, protože ty odcházejí nejvíc, usychají, řídnou nebo se lámou. Může za to především jejich stáří. Vždyť park má více než sto let,“ uvádí Dušan Martiník z oddělení komunálních služeb.

Foto: MěÚ Krnov

Z jehličnanů budou vysazeny například borovice limba, jedle korejská nebo borovice bělokorá. Budou ale také nahrazeny stromy, které zlomil silný vítr, a to buk nebo platan u vstupu do parku. „Místa výsadby byla určena tak, aby stromy nebyly v kolizi s chystanou opravou parku. Takže se nenacházejí v blízkosti vodních ploch nebo cestiček,“ vysvětlil Dušan Martiník.

Na celkovou rekonstrukci parku má město Krnov zpracovanou projektovou dokumentaci a získalo již povolení k udržovací činnosti vodních ploch. Protože náklady jsou odhadovány na více než devět milionů korun, chce se s projektem obnovy ucházet o finanční prostředky z vhodných dotačních programů.

S některými pracemi ale nemůže čekat. „Musíme zabezpečit břehy vodních ploch, jelikož dochází k vymývání a sesuvu břehů a voda se v několika místech už hodně přiblížila k obrubníkům cest. Proto jsme do návrhu rozpočtu města na příští rok zařadili částku tři miliony korun, abychom opravu břehů, včetně odbahnění rybníků a doplnění některých chodníčků, mohli zrealizovat co nejdříve. Jestli ale v rozpočtu tato částka zůstane, to budeme vědět až po jeho schválení zastupiteli v prosinci,“ řekl Dušan Martiník.

Zdroj: MěÚ Krnov