KRNOV | Letošní Fórum zdravého města se ve čtvrtek 2. června vůbec poprvé konalo pod širým nebem, a to v zahradě střediska volného času. Netradiční místo však nebylo jedinou změnou oproti předchozímu ročníku, nová byla také témata, která vzešla z dotazníku Jak vidíte Krnov v roce 2030 a pocitových map, které vyplňovali občané. 

Foto: MěÚ Krnov

„Na základě těchto dat jsme vybrali nejčastěji zmiňovaná a nejpalčivější témata, jimiž bylo řešení nedostupnosti bydlení pro mladé rodiny s dětmi, oživení centra města a nedostatek pracovních míst. Věnovány jim byly kulaté stoly tematicky zaměřené na zdravotnictví a sociální služby, energetiku, bydlení, vzdělávání a pracovní trh, veřejný prostor i životní prostředí,“ popisuje Kristýna Kutálková z odboru rozvoje města, který akci připravuje.

U každého stolu byli garanti coby odborníci na daná témata. Jednalo se nejen o zaměstnance městského úřadu, ale byli mezi nimi i někteří zastupitelé. Záštitu nad setkáním pak převzal místostarosta Miroslav Binar, který zároveň shrnul, v jakém stádiu jsou návrhy z loňského ročníku. A jaké byly ty letošní? Účastníci se například shodli, že oživit centrum města by pomohlo výraznější využití objektů bývalé Karnoly a Prioru, ve kterých by mohla vzniknout multifunkční centra s veřejnými dílnami či prostory pro komunitní setkávání. Nechyběl ani návrh podpory pro nově příchozí zubní lékaře ze strany města, rozšíření nabídky oborů středních škol nebo navýšení počtu strážníků.

„Potěšila nás příjemná i uvolněná atmosféra a také to, jak rychle chtěli účastníci u stolů začít pracovat. Úvodní prezentace jsme proto museli zvládnout rychle, abychom je nebrzdili v jejich nápadech. Radost nám udělal také počet mladých účastníků, který dokazuje, že jim budoucnost města není lhostejná,“ doplňuje Kristýna Kutálková s tím, že všechny výstupy jsou důležitou součástí strategického plánu města, který vzniká pod značkou Krnov jede.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov