KRNOV | Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů. To je důvod změny úpravy provozu na komunikaci podél koupaliště. Vozidla po přejezdu mostu přes řeku Opavici v ulici Karáskova a odbočení vpravo už kolem koupaliště neprojedou.

Foto: TS Krnov

Po ujetí zhruba dvaceti metrů jim v tom zabrání sloupky, které zde budou instalovány nejpozději na konci června. Přístup k plovárně bude zajištěn ve směru od Petrovické ulice, takže parkování na obvyklých místech bude možné. Cyklistů a chodců se omezení nedotkne.

„Od zprovoznění severovýchodního obchvatu si řada řidičů kolem koupaliště zkracuje jízdu z Petrovické ulice směrem na sídliště u nemocnice a naopak. Komunikace ale na takový provoz není uzpůsobena, je příliš úzká a to způsobuje kolizní situace,“ uvádí vedoucí oddělení komunálních služeb Pavel Jachymčák s tím, že na problémy v těchto místech upozornili občané.

Jelikož cesta musí zůstat průjezdná pro vozidla integrovaného záchranného systému a správce komunikace, budou sloupky sklopné a uzamykatelné. „Sloupky budou od sebe vzdálené 1,5 metru a nijak neomezí cyklisty,“ dodal Pavel Jachymčák.

Od úpravy provozu město očekává výrazné snížení intenzity provozu na komunikaci a zvýšení bezpečnosti všech účastníků. Délka slepého úseku účelové komunikace je 310 metrů, otočení vozidel bude umožněno na účelové komunikaci v místech stávajících sjezdů k nemovitostem.

Zdroj: MěÚ Krnov