KRNOV | Nedostatek informací. To byla hlavní výtka občanů směrem k Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, které minulý týden pořádalo v Koncertní síni sv. Ducha setkání k výstavbě obchvatu Krnově. Kritizovaný investor se nyní snaží o změnu.

Foto: ilustrační – Pixabay

Přislíbil, že bude lépe informovat na webu i na facebookové stránce. K větší informovanosti občanů chce přispět i město. Na webových stránkách města v odkazu Město Krnov – Doprava nově vznikl odkaz „Výstavba obchvatu“. Ve spolupráci s ŘSD a zhotovitelem stavby se zde budou objevovat aktuální informace ke stavbě.

„Dále máme záměr v městských čtvrtích, kterých se stavba bezprostředně dotkne, což je Chomýž, Hlubčické předměstí a Petrovická za obchvatem ve směru na Polsko, instalovat na městských pozemcích informační tabule. Ne každý má totiž přístup k internetu a bude to další způsob, jak investor nebo zhotovitel stavby oznámí občanům například omezení provozu, uzavírky a podobně,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek.

Na webových stránkách města i v Krnovských listech by se měly objevovat také odpovědi na dotazy občanů. „Dotazy, týkající se stavby, by měly primárně směrovat od občanů přímo na investora stavby. Je ale zřejmé, že řada z nich se bude týkat i záležitostí v kompetenci města a na ty bychom měli umět najít odpověď. Na kontrolní dny budou docházet pracovníci úřadu a třeba informace o uzavírkách budeme mít také z první ruky, protože všechny musí povolit odbor dopravy a silničního hospodářství,“ uzavřel Michal Brunclík.

Zdroj: MěÚ Krnov